Radka Špačková

Právní pomoc start-upům Občanské právo Korporátní právo

Už v dětství bylo mým snem pomáhat druhým. Postupem času jsem přišla na to, že nejvhodnější cestou, jak tohoto docílit, je cesta advokacie. Původně jsem si myslela, že studium na právnické fakultě člověka připraví i na neočekávané, avšak realita byla naprosto jiná (mnohem lepší).

Praxe v SEDLAKOVA LEGAL mi přinesla, a stále přináší, spoustu zajímavých zkušeností a příležitostí. A když mám náhodou někdy pocit, že už mě opravdu nic nepřekvapí, vždy se naskytne něco, co mi rozšíří obzory, a to mě na práci v SEDLAKOVA LEGAL a advokacii obecně neskutečně baví.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Převody nemovitostí
  • Občanské právo
  • Stavební právo
  • Korporátní právo
  • Právní pomoc startupům

Publikační činnost:

Právo je umění uplatňovat to, co je dobré a spravedlivé.
Publikační činnost