Roman Tomek

Partner Občanské právo Ochrana osobních údajů

Svět práva mě nadchnul, když mi bylo 15 let. Sledoval jsem každý film a četl každou knihu z tohoto prostředí a už tehdy jsem věděl, že chci být advokátem. Po zahájení praxe jsem zjistil, že skutečný svět práva se od toho, který jsem do té doby znal liší, avšak v pozitivním smyslu. Možnost řešit reálné problémy skutečných lidí je činnost, která mě naplňuje nepoměrně více než pouhé pasivní sledování příběhů napsaných jinými. Ve své dosavadní praxi jsem se původně věnoval zejména právu exekučnímu, poslední dva roky se však mojí specializací stala ochrana osobních údajů. Stěžejní částí mé práce je provádění auditů souladu s GDPR, přičemž klientelu tvoří společnosti různých velikostí, působící jak na lokálním, tak na nadnárodním trhu.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

Publikační činnost:

Na advokacii se mi líbí to, že opravdu žádný problém není nepodstatný.
Publikační činnost