E-shopy: Check list pro vaše obchodní podmínky

Každý e-shop a e-commerce subjekt určitě zajímá, co přinese připravovaná novela na poli ochrany spotřebitele ↗. Víte, co bude znamenat pro vaše obchodní podmínky?

Kromě zákona o ochraně spotřebitele totiž dochází k velké novelizaci občanského zákoníku, a to právě v oblastech, které mohou ovlivnit vaše obchodní podmínky.

Kromě obchodních podmínek se ovšem také chystá spousta jiných změn, které se dotknou slev, recenzí, reklamací či odstoupení od smlouvy ↗.

Kde začít? Pojďte si s námi projít check list, ve kterém se na některé zajímavé změny podíváme (nebo si rovnou revizi objednejte u nás ↗):

Zkontrolujte si identifikační a kontaktní údaje

S novelou musíte ve svých VOP povinně uvést nejen své sídlo, totožnost, ale také telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty. Právě telefonní číslo a elektronická pošta doposud nebyly povinné, tudíž si zkontrolujte, že je tam máte. Pokud využíváte i jiné komunikační prostředky, uveďte také tyto další prostředky.

Povinné informování o čase dodání

S příchodem novely bude muset každý prodávající uvést čas, ve kterém se zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu. Může se jednat o konkrétní lhůtu nebo o obecnější časový okamžik.

V případě, že prodáváte zboží a uzavíráte kupní smlouvy, nastavuje nově občanský zákoník také pravidlo, že pokud nebude ujednán čas plnění, musí prodávající dodat zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. E-shopy by tak měly zkontrolovat své obchodní podmínky, zda v nich mají nastaven časový okamžik dodání. Pokud nemají, zákon jim ukládá 30ti denní lhůtu.

A protože je zavedena tato zákonem stanovená lhůta, může spotřebitel v případě zpoždění s dodáním od smlouvy odstoupit (§ 2159a). Zároveň však zákon celou situaci zmírňuje, kdy dává možnost podnikateli požádat o prodloužení dodání tam, kde je to odůvodněné (například u dodání svatebních šatů už spotřebiteli asi budou celkem k ničemu a spotřebitel prostě odstoupit může…).

Chcete zálohu? Musíte dopředu informovat

V případě, že budete jako prodávající žádat uhrazení zálohy, máte povinnost o tom dopředu jasně informovat, a to nejlépe v obchodních podmínkách.

Automatizované přizpůsobení platby? Musíte o tom informovat

Zakládáte svůj obchodní model na procesech obdobných třeba těm na Booking.com? Podle toho, jaké nabídky si prohlížíte, či kolikrát navštívíte určitou nabídku, tak se vám přizpůsobí cena. Nebo se přizpůsobí podle toho, jaké zboží jste si předtím prohlížení.

Novela tuto možnost nezakazuje, jen nastavuje povinnost, abyste své zákazníky o tomto automatizovaném přizpůsobování ceny dopředu informovali. Ustanovení by ideálně mělo vypadat nějak takto: „Informujeme Vás, že cena zboží je přizpůsobována na základě automatizovaného rozhodování a sestavování profilu chování spotřebitelů. Cena je určena podle toho, jaké zboží si v Našem e-shopu prohlížíte, či kolikrát jste již konkrétní zboží v e-shopu prohlédli.“

Zakázaná ujednání ve VOP? Pozor na ČOI

Ve svých VOP nesmíte mít ujednání, které vylučují nebo omezují práva z vadného plnění nebo náhradu újmy, pokud spotřebitele nutíte zaplatit, přičemž rozhodnutí, kdy poskytnete zboží je na Vás a další uvedená ujednání v § 1814 občanského zákoníku.

Automaticky prodlužujete smluvní vztah?

Pak jistě víte, že musíte spotřebiteli dát možnost tuto automatickou prolongaci odmítnout. Takové odmítnutí ideálně chcete vědět s co největším předstihem. A pokud se nestihne spotřebitel vyjádřit, automaticky smlouvu prodloužíte. Podle novely ovšem nesmí být tato lhůta pro odmítnutí nepřiměřeně vzdálená dnu obnovení smlouvy. Jinými slovy, pokud chcete dát spotřebitelům povinnost odmítnout prodloužení do nějakého data, toto datum nesmí být příliš vzdáleno dni automatického prodloužení.

Chcete spotřebitele ve VOP sankcionovat za nedodržení povinností?

Podle navrhované novely nesmíte ukládat nepřiměřenou sankci. V rámci přiměřenosti se musí přihlédnout zejména k výši hrozící škody, hodnotě zboží, kterou spotřebitel kupuje apod.

Cenu chcete určit až ve chvíli, kdy budete poskytovat plnění?

Takové ujednání bude z pohledu novely také velmi problematické, neboť za zneužívající ujednání bude považováno také ustanovení, které odkládá určení ceny až na dobu plnění.

Co když takové ustanovení budete mít ve svých VOP?

Pak se k takovému ujednání jednoduše nepřihlíží. Prostě, jako by nebylo. Nic horšího se nemůže stát, že? Že?!

S novelou to není tak lehké.

Dochází totiž k citelnějšímu propojení soukromoprávních oblastí v občanském zákoníku a veřejnoprávního zákona o ochraně spotřebitele.

Nově tak bude tyto zakázané ujednání hodnotit také Česká obchodní inspekce (či jiný orgán) v rámci své kontrolní činnosti, přičemž za tento přestupek lze uložit pokutu až 5 000 000 Kč. Pokud se tedy e-shopy doposud neobávaly uvádět tato ustanovení do VOP, protože jim maximálně hrozila neplatnost takového ustanovení, nově jim hrozí také pokuta.

Pozor na další platby

Podle občanského zákoníku platí, že podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku. Pokud k tomu spotřebitel nedal výslovný souhlas. Z tohoto zákonného ustanovení už ale není patrné, jestli je možné další úhradu žádat třeba na základě předem zaškrtnutého políčka. S novelou už to je mnohem jasnější – nesmíte žádat další platby bez výslovného souhlasu. A předškrtnutý check-box nebude stačit.

Chcete pouze odkázat na obchodní podmínky při uzavírání smlouvy?

Častou otázku, kterou s klienty řešíme, je, zda je potřeba přikládat k potvrzené objednávce obchodní podmínky, nebo zda stačí pouze odkázat na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách.

Podle § 1827 odst. 2 občanského zákoníku totiž musí při uzavírání elektronických smluv zpřístupnit podnikatel spotřebiteli smlouvu a znění obchodních podmínek v textové podobě.

Novela zákona přináší zpřesnění, co se rozumí touto textovou podobou.

Textová podoba je zachována, pokud jsou podmínky uchovány na tzv. trvalém nosiči dat.

Za ten se považují, USB, paměťové karty, či e-mailové zprávy zaslané do schránek příjemce. Samotný odkaz na webové stránky, kde si může spotřebitel podmínky stáhnout bohužel prozatím dostatečné nebude. Důvodem je zejména skutečnost, že v takovém případě mohou být obchodní podmínky jednostranně měněny ze strany podnikatele, nebo správce webových stránek.

Jak máte nastavena práva z vadného plnění?

Je zvykem, že prodávající ve svých obchodních podmínkách v podstatě kopírují ustanovení občanského zákoníku o tom, jaké vlastnosti má dodávané zboží atp.

Novela přináší formulační změny, co se týče toho, kdy je považováno zboží za bezvadné. Jelikož se také mění lhůty a upravuje se způsob, jakým může spotřebitel uplatnit svá práva, doporučujeme revidovat ta ustanovení, která se věnují jakosti zboží a nárokům, které kupující z tohoto vadného plnění mají.

Nevíte si rady? Neváhejte nás kontaktovat ↗, vaše obchodní podmínky zrevidujeme a upozorníme vás na všechny změny.

A pokud potřebujete pomoct spíše s ochranou osobních údajů, rádi vám nachystáme zásady ochrany osobních údajů ↗.

Chcete, aby vám neutekly žádné další novinky z oblasti e-commerce?

Přihlásit se k odběru newsletteru

Nebo využijte kontaktní formulář níže.