Vypořádání společného jmění

Rozumíme, že během trvání manželství manželé ne vždy pečlivě ukládají důležité doklady a dokumenty týkající se společného majetku. To může v rámci soudního procesu vytvořit komplikace ohledně důkazní situace. Často se stává, že manželé nemají jasnou představu o tom, co přesně patří do jejich individuálního majetku a co společnému jmění. V takových případech je nezbytné provést důkladné zmapování majetku našich klientů a posoudit jejich nároky, včetně zhodnocení dostupných důkazů pro případné soudní jednání. V některých situacích může dojít k nerovnoměrnému rozdělení společného jmění, což se označuje jako tzv. disparita společného majetku. To znamená, že jeden z manželů může získat větší část majetku než druhý. Naše právní služby jsou zde, abychom vám pomohli v takových situacích zajistit, aby byly vaše zájmy chráněny a spravedlivě uplatněny.

Kontaktujte nás ↗

Popis
Vypořádání společného jmění s námi
 • Základní informace
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

Základní informace

Vypořádání společného jmění je „královskou“ disciplínou celého rozvodu manželství. Před svatbou často lidé nemyslí na svoje budoucí majetkové vztahy a neřeší, co by se stalo v případě rozvodu. Proto se běžně neprovádí oddělení jmění manželů nebo zúžení společného jmění (laicky řešeno tzv. předmanželská smlouva). Pokud se majetek neprojedná před uzavřením manželství, platí zásada, že oba manželé mají nárok na polovinu toho, co získali během manželství. Existují výjimky, jako je tzv. disparita společného jmění manželů, která dává jednomu z partnerů větší podíl na majetku.

Společné jmění zahrnuje vše, co manželé získají během manželství, s několika taxativními výjimkami, jako jsou dary, dědictví nebo věci osobní potřeby. To vše bez ohledu na to, že je např. v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník jen jeden z manželů. Důležité je, z jakých finančních prostředků byla daná věc zakoupena. Další odlišnosti lze spatřovat u podnikatelů – u jejich obchodního závodu, nebo obchodních korporací.

Do společného jmění patří samozřejmě také závazky, jako hypoteční úvěry, zápůjčky nebo jiné úvěry. Další záležitosti zahrnují péči o domácí mazlíčky, odstěhování se, přenášení majetku mezi společným a osobním vlastnictvím a další.

Často klienti až při konzultaci zjistí, na co mají nárok a na co by zapomněli bez právní pomoci. Horší je, když si manželé rozdělí majetek sami a později zjistí, že jeden z nich dostal více, než by mu náleželo. Vždy však musíte mít na paměti, že pokud nedojdete ke shodě s partnerem, může být nutné řešit vše soudně, což může být finančně nákladné a trvat roky. Během tohoto procesu musíte také spravovat majetek až do rozhodnutí soudu, řešit úhradu oprav, daní apod.

Co budeme potřebovat?

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší možnou službu, musíme znát vaši situaci.

 • Budeme od vás potřebovat informace k vašemu jmění – co všechno vlastníte (vy i partner), z jakých prostředků bylo nabyto (z vydělaných prostředků, dar, dědictví), zda máte nějaké závazky (hypoteční úvěr, zápůjčky, jiné úvěry).
 • Příslušné dokumenty k vašemu jmění – kompletní seznam vám zašleme dle toho, co nám sdělíte.
 • Informaci, co je vaším cílem – co nejspravedlivější vypořádání, získat pro sebe dům/byt/jinou zájmovou věc a na ostatním jmění vám tolik nezáleží apod.

Co od nás dostanete?

 • Dostanete od nás komplexní zhodnocení vaší situace se všemi výhodami i nevýhodami.
 • Popis několika cest, kterými se lze vydat, a bude pouze na vašem uvážení, kterou z cest se společně vydáme – např. budeme v rámci soudního sporu požadovat tzv. disparitu (pokud budou naplněny podmínky), nebo raději dohodu bez soudu s tím, že vám zůstane méně apod.
 • Spolehlivého partnera pro vyjednávání s druhou stranou.
 • Též naši podporu, pochopení a empatii.
 • Přípravu na soudní jednání – zejména pak na váš výslech, ustání důkazní situace.
 • Naše bohaté zkušenosti prověřené stovkami soudních jednání, jednání s protistranou, velmi rozsáhlou znalost judikatury, návody nebo metodiky.
Kontaktujte nás