Jak založit ordinaci krok za krokem?

Jiří Nezdařil 20.02.2023

Úspěšně jste prošli postgraduálním vzděláním, získali atestaci a nyní přemýšlíte, co dál? Možná uvažujete o založení vlastní ordinace, abyste konečně mohli poskytovat svým pacientům péči zcela podle svých představ a být svým vlastním pánem? Cesta k samostatnosti a založení vlastní ordinace může být na první pohled složitá. V tomto článku vám vysvětlíme, jakou cestu nejlépe při zakládání vlastní ordinace zvolit.

Typickým příkladem jsou vývojáři, UX designéři nebo jiní freelanceři v IT studiích, ale také marketingoví specialisté, konzultanti a jiní externí dodavatelé, kteří pravidelně poskytují své služby nebo provádí díla.

Tip na úvod: Než se pustíte do otevření vlastní ordinace, je potřeba požádat Českou lékařskou komoru („ČLK“) o vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe dle Licenčního řádu ČLK ↗. Stavovské předpisy ČLK totiž otevření soukromé praxe podmiňují vydáním této licence. Není však třeba se ničeho bát, jelikož požadavky pro její vydání zpravidla splňuje každý atestovaný lékař.

Následně je možné postupovat podle jednoho z dále uvedených scénářů:

1. Založení ordinace na "zelené louce"

Administrativní proces nutný k založení vlastní ordinace tzv. na zelené louce není jednoduchý.

Právní řád České republiky sice stále umožňuje lékařům, aby podnikali jako fyzické osoby, takže založení společnosti typu s.r.o. není nutnou podmínkou pro otevření vlastní praxe. Z účetních důvodů, s ohledem na budoucí snazší předání a také kvůli snížení rizika ručení vlastním majetkem dnes však lékaři volí výrazně častěji formu obchodní společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným.

Kroky k založení ordinace jsou následující:

  • založení vhodné společnosti (online);
  • získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb;
  • zasmluvnění s pojišťovnami.

Založení ordinace krok za krokem

1.1. Založení společnosti pro ordinaci online

Založení společnosti (s.r.o.) je prvním krokem k získání vlastní lékařské praxe.

Víte, že je dnes možné absolvovat založení s.r.o. zcela online bez fyzické návštěvy notáře či rejstříkového soudu?

K online založení společnosti s ručením omezeným je potřeba pouze zaručený elektronický podpis, jímž jsou však vybaveni všichni lékaři, kteří předepisují léky v systému e-recept.

Potřebné formuláře a postupy při založení s.r.o. naleznete na stránkách Notářské komory České republiky ↗.

Tyto stránky vás v případě zájmu rovnou propojí s notářem, který je právě online, a bude Vám při zakládání společnosti asistovat. Pro zdárné pokračování v procesu zakládání vlastní ordinace je nezbytné, aby předmětem podnikání společnosti bylo poskytování zdravotních služeb, avšak může jich být i více, např. konzultační služby či mimoškolní výuka.

Pokud však do společnosti chcete vložit základní kapitál vyšší než 20 000 Kč, neobejdete se bez návštěvy banky. Proto pro kompletní online založení s.r.o. musí základní kapitál činit menší částku, než 20 000 Kč. Poté se základní kapitál vkládá do úschovy notáři.

Založení s.r.o. online

1.2. Získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Jakmile projdete založením společnosti, potřebujete získat příslušné oprávnění k poskytování zdravotních služeb od krajského úřadu, na jehož území svou praxi hodláte provozovat.

To už je náročnější krok, neboť k žádosti o toto oprávnění přikládá lékař (resp. jím založená společnost) doklady o tom, že disponuje vhodnými prostorami, přístrojovým a personálním vybavením k poskytování zdravotních služeb ve zvoleném oboru.

Rozsah přístrojového vybavení pro vaší ordinaci je stanoven vyhláškami Ministerstva zdravotnictví č. 92/2012 Sb. ↗ a 99/2012 Sb. ↗.

Již v této chvíli je tedy nutné uzavřít nájemní smlouvy, nakoupit přístroje a zaměstnat personál, což s sebou nese nemalé náklady. Pokud však příslušná kritéria splníte, krajský úřad oprávnění udělí.

1.3. Výběrové řízení a smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Jestliže se při výkonu své praxe plánujete zúčastnit systému veřejného zdravotního pojištění (tj. pokud chce, aby jím poskytnutou péči proplácela zdravotní pojišťovna), musíte v dalším kroku požádat tentýž krajský úřad o vypsání výběrového řízení podle zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění ↗.

Nejen vypsání, ale také přihlášení

Lékař v tomto případě nesmí zapomenout, že pokud požádal o vypsání výběrového řízení a krajský úřad mu vyhověl, musí se do výběrového řízení po jeho zahájení také přihlásit. Žádost o jeho vypsání totiž automaticky nezakládá účast v tomto výběrovém řízení.

Pokud tedy jako lékaři ve výběrovém řízení uspějete, ještě stále nemáte úplně vyhráno, jednotlivé zdravotní pojišťovny totiž nemají povinnost smlouvu o poskytování zdravotních služeb uzavřít. I v případě úspěchu tak musíte ještě jednat s jednotlivými zdravotními pojišťovnami o uzavření příslušné smlouvy a úhradě konkrétních výkonů, které budete ve své praxi poskytovat.

V případě, že některá z pojišťoven odmítne uzavřít smlouvu o poskytování zdravotních služeb, můžete tyto služby jejím pojištěncům poskytovat za přímou úhradu. Cenu za poskytnutou péči tedy hradí přímo pacient a je možné její výši určit dohodou mezi lékařem a pacientem, je však současně nutné mít na paměti, že i tyto ceny jsou státem regulovány (což bude tématem některého z dalších článků).

Potřebujte založit ordinaci? Podívejte se na naši nabídku služeb ↗.

2. Převzetí existující ordinace

Druhou a výrazně jednodušší možností, jak začít poskytovat zdravotní služby samostatně, je převzetí již existující ordinace. Některý lékař prodává svou ordinaci a vy se rozhodnete ji od něj převzít. Jako lékaři se tím vyhnete většině kroků uvedených v předchozím scénáři, především žádosti o udělení oprávnění a účasti ve výběrovém řízení.

Převzetí existující ordinace může proběhnout zpravidla dvěma způsoby:

  • Převzetí již existujícího s.r.o.
  • Převzetí lékařské praxe od fyzické osoby podnikající

2.1. Převzetí již existujícího s.r.o. (či jiné obchodní společnosti)

Lékař, který se rozhodl svou praxi předat dál, v tomto případě již provozuje ordinaci formou vhodné obchodní společnosti. Nejčastěji tak činí formou společnosti s ručením omezeným, u větších zařízení se však může jednat i o akciové společnosti.

V takovém případě se prodej ordinace realizuje formou prodeje podílu v dané společnosti. Lékaři uzavřou nekomplikovanou smlouvu, kterou zveřejní v obchodním rejstříku, a nastupující lékař může rovnou začít poskytovat zdravotní služby podle svého přání, jelikož všechna oprávnění i smlouvy jsou uzavřeny jménem společnosti, kterou právě koupili. Odpadá tedy v podstatě veškerá úřední agenda a s ní spojená nejistota.

2.2. Převzetí praxe od fyzické osoby podnikající

O něco složitější situace nastává v případě, kdy lékař předávající praxi podniká jako fyzická osoba. V takovém případě jsou všechna oprávnění a smlouvy vázány přímo na jeho osobu.

Elegantním řešením v této situace je však postup, ve kterém založíte společnost s ručením omezeným (třeba zcela online, jako je popsáno výše) a tato společnost následně uzavře s lékařem, jenž praxi předává, smlouvu o koupi závodu.

Tato smlouva tak bude základem k přechodu jednotlivých oprávnění, smluv, ale i personálního a technického vybavení. Pokud chtějí obě strany celé předání ordinace zjednodušit, mohou o koupi závodu s předstihem uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí.

Již s touto budoucí smlouvou pak můžete kontaktovat příslušný krajský úřad za účelem vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve stejném rozsahu, jako měl předchozí lékař. Stejně tak můžete oslovit jednotlivé zdravotní pojišťovny s žádostí o převedení smluv uzavřených s předchozím lékařem na nově založenou společnost.

Ačkoliv neexistuje právní nárok na vyhovění takovým žádostem, dle naší zkušenosti všechny uvedené instituce uvedený postup zpravidla akceptují.

3. Závěrem

Cest při založení vlastní ordinace je několik. Některé jsou náročnější, jiné lehčí. Například převzetí již existující ordinace je o něco méně náročné než její založení od úplného začátku.

Založení nové ordinace zahrnuje především množství formalit, které jsou ovšem době dobře definovány a je tedy možné, aby každý zájemce o soukromou praxi prošel tímto procesem sám.

To ostatně dokládá i počet lékařů, kteří tak učiní každý rok, kterých jsou každoročně desítky. Ostatně, i tento článek slouží jako návod pro založení vlastní ordinace. Pokud se však na takový postup necítíte, rádi vám poskytneme jakoukoliv radu nebo za vás případně vše i kompletně zařídíme.

Podívejte se na to, jak probíhá založení ordinace s námi ↗.

Napište nám