Mazlíčci a rozvod: Na co je potřeba myslet

Petra Jeřábková 30.10.2023

Rozvod manželství ↗ je nejčastějším následkem zrušení společného jmění manželů (dále jen „SJM“). Zákon poměrně jasně stanovuje postup pro případy, kdy je zapotřebí vypořádat jmění, které manželé za dobu trvání manželství nabyli.

V praxi se čím dál častěji setkáváme se situacemi, kdy nám klienti zapomenou sdělit či si myslí, že není potřebné řešit, vypořádání domácích mazlíčků. Nicméně ve chvíli, kdy přijde na „lámání chleba“, dochází k tomu, že vyřešení otázky domácích mazlíčků se stane stěžejní, a má pak vliv na to, zda se manželé rozvedou nespornou, nebo spornou cestou. Proto doporučujeme při vypořádání SJM myslet i na tuto zdánlivou drobnost.

Občanský zákoník (dále jen „OZ“) na živá zvířata nepohlíží již jako na věci, nýbrž jako na smysly nadaného a živého tvora. OZ tedy živému zvířeti přiznává zvláštní význam a pouze v případech, kdy to neodporuje jeho povaze, se aplikuje ustanovení o věcech.

Otázkou tedy je, jak na zvíře nahlížet právě v případě, kdy dojde k rozvodu manželství, a je namístě rozhodnout o osudu domácího mazlíčka. Existuje několik variant, které se v praxi aplikují.

Otázka vlastnictví mazlíčka

Za trvání manželství patří mazlíček oběma manželům, pokud si ho pořídili za trvání manželství z prostředků spadajících do SJM. Po zániku manželství, respektive při vypořádání SJM ↗, je třeba rozhodnout, kdo bude nadále vlastníkem mazlíčka.

Otázka je klíčová mimo jiné proto, že s vlastnictvím jsou spojené významné právní skutečnosti. Příkladem můžeme zmínit očkování a jiné veterinární ošetření, ale především pak případné škody způsobené zvířetem, kdy škoda takto vzniklá jde za jeho vlastníkem.

Uvažovat by se dalo samozřejmě i o podílovém spoluvlastnictví, neboť rovněž u zvířat se lze setkat s tím, že mají lidé mazlíčka ve vlastnictví společně, stejně jako například dům či auto. V takovém případě by tedy mazlíčka měli ve vlastnictví oba rozvedení manželé, neboť toto zákon umožňuje.

Pak samozřejmě záleží na dohodě spoluvlastníků, jak se budou o společného mazlíčka starat a jak se budou podílet na úhradě nákladů. Dohoda by pak mohla upravovat vzájemná práva a povinnosti spoluvlastníků – úhrada za veterinární péči či případné zkoušky nebo dokonce výstavy.

Důležité je myslet však i na zájmy mazlíčka, neboť v případě spoluvlastnictví na něho mají nárok oba bývalí manželé. S tím se pojí i určitá citová vazba mazlíčka na své páníčky, kdy je třeba upravit vzájemné vztahy spoluvlastníků tak, aby vyhovovaly také jejich společnému mazlíčku. To vše za předpokladu, že obě strany se na spoluvlastnictví shodnou a budou ochotny v tomto setrvat, neboť dle zákona nelze nikoho nutit k tomu, aby ve spoluvlastnictví setrval.

Bojíte se o vaše zvířátko? Kontaktujte nás ↗ a my vám pomůžeme ho ochránit.

Možnosti péče o mazlíčka

Na faktickou péči a úhradu za výdaje doporučujeme uzavřít dohodu. Tato dohoda může mít v podstatě obdobnou podobu, jako je dohoda o úpravě poměrů k dětem – tedy v podobě střídavé, výlučné, případně společné péče.

  • Střídavá péče: U této péče je běžné, že si spoluvlastníci předávají mazlíčka po týdnu, a v rámci svého týdne zajistí pro mazlíčka péči a úhradu za stravu. Na výdaje spojené s veterinářem se nejčastěji sjednává, že na nákladech se podílí oba společně napůl, tedy „50 na 50“. Samozřejmě je to dohoda, tedy podoba může být jakákoliv.
  • Výlučná péče: U výlučné péče je druhému spoluvlastníku umožněn styk s mazlíčkem (např. každý víkend). V rámci dohody bývá sjednána úhrada nákladů například ve výši 20 – 30 % - vždy s ohledem na rozsah styku.
  • Společná péče: Méně častou možností je společná péče. U této je předpokladem to, že se spoluvlastníci dohodnou na péči a na úhradě bezkonfliktně a nemusí toto podchycovat konkrétně v písemné podobě.

Závěrem tedy doporučujeme v případě vypořádání SJM myslet také na osudy domácích mazlíčků coby parťáků, jejichž zájmy jsou neméně důležité, neboť, jak praví zákon, jedná se o smysly nadané a citlivé tvory.

Autor: Petra Jeřábková

Práce v týmu zaměřeném na zdravotnické právo mě pouze utvrzuje v chuti pokračovat v tomto zaměření. Naše specializace na technologie nám umožňuje udržovat vysoký standard zdravotnického práva, obzvláště co se týče digitalizace a zlepšování interních procesů a systémů. Nejvíce klíčová je pro mě ochrana našich lékářů, což beru nejen jako práci, ale i jako poslání.

undefined

Kontaktujte nás