OSVČ - jak začít podnikat?

Začít podnikat není lehké a my o tom víme. Proto jsme si pro vás připravili článek, který se věnuje jednotlivým krokům pro zahájení podnikání jako OSVČ.

Dostali jste nápad a chcete ho začít realizovat a podnikat? Co ale to podnikání vlastně znamená a kdy vaše činnost již splňuje podmínky podnikání? Podnikatelem je osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Jedná se tedy o činnost, kterou děláte po svým jménem nebo pod názvem své společnosti s vidinou, že v ni budete nadále pokračovat a budete mít z této činnosti finanční prospěch. Nejedná se tedy o náhodnou či příležitostní práci.

Chcete začít s podnikáním? Napište nám ↗, provedeme vás celým procesem. Ve spolupráci s partnerskou účetní kanceláří TaxCounting ↗ zajistíme také účetnictví a daně.

Kdo je to OSVČ?

Podnikat můžete dvěma způsoby: jako osoba samostatně výdělečně činná, tedy OSVČ neboli někdy označováno (i když špatně) jako živnostník, nebo prostřednictvím právnické osoby, jako je například s.r.o. Pokud jste ale na úplném začátku podnikání a nevíte, zda se Váš nápad skutečně ve světe ujme, doporučujeme testovat nápad jako OSVČ. Podnikání jako OSVČ je jak z administrativního, tak z hlediska účetního, tou jednodušší cestou.

OSVČ je tedy osoba samostatně výdělečně činná, tedy svou vlastní činností generuje zisk. Tato činnost může být hlavní nebo vedlejší dle toho, zda příjem z činnosti je nebo není hlavním příjmem dané osoby. Pokud například nejste zaměstnanec a máte oprávnění samostatně podnikat, jste OSVČ na hlavní činnost.

Typickou skupinou OSVČ jsou živnostníci. Je ale třeba dávat pozor na to, že ne každý OSVČ musí být hned i živnostník, a tedy podnikat na základě živnostenského zákona. Vezměte si například takového advokáta, který je OSVČ, ale svou výdělečnou činnost nevykonává na základě živnosti, ale naopak bez ní. Jedná se totiž o svobodné povolání.

Podmínky získání oprávnění

Pokud tedy je vaším cílem stát se živnostníkem, pak je zde několik podmínek, které musíte jako osoba splňovat:

  • musí vám být 18 let
  • musíte být svéprávní, tedy vaše způsobilost k právním úkonům nesmí být omezena
  • musíte být bezúhonní, to se ale vztahuje jenom k trestným činům spáchaným v souvislosti s podnikáním
  • musíte splňovat vyžadovanou odbornou způsobilost, ale jenom v případě, že žádáte o živnost, která tuto způsobilost předpokládá.

Jak prokázát odbornost?

Kdy je nutné prokazovat odbornou způsobilost? Živnostenský zákon rozlišuje 2 skupiny živností – ohlašovací a koncesované. Skupina ohlašovacích živností se dále dělí na 3 podskupiny: živnosti volné, vázané a řemeslné. Volné jsou živnosti, ke kterým není nutná žádná způsobilost a je možné si o ně požádat, jakmile splňujete první 3 podmínky, které jsme rozebrali výše. I proto se jedná o nejrozšířenější skupinu živnosti.

Odbornou způsobilost je ale nutné prokazovat u zbývajících 2 ohlašovacích živností – vázané a řemeslné, a také u koncesované živnosti. Pokud sami nedisponujete požadovaným vzděláním, můžete ustanovit odpovědného zástupce, který tento požadavek splňuje. Nejsložitější je získání koncesované živnosti. Ta totiž předpokládá získání povolení, tzv. koncese, přímo od státního orgánu v konkrétním oboru podnikání. Pokud nevíte, zda právě Vaše budoucí podnikání podléhá prokázání odbornosti, pak doporučujeme pročíst si seznamy vázaných, řemeslných a koncesovaných živností, které tvoří přílohy k zákonu o živnostenském podnikání.

Jaký je tedy postup ke získání živnosti?

Postup není vůbec složitý! Naštěstí existuje jednotný registrační formulář, který nejenom, že šetří Vaše nervy, ale šetří i lesy. Díky němu se totiž můžete rovnou přihlásit jak na živnostenský úřad, tak i na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

A kde tedy jednotný registrační formulář najdete? Napište nám a my vás navedeme ↗.

Dle toho, kde všude se budete hlásit, je nutné vyplnit odpovídající části ve formuláři a následně i doplnit přílohy. V souvislosti se získáním živnostenského oprávnění musíte doložit

  • souhlas vlastníka budovy, do které chcete umístit sídlo svého podnikání. Tento souhlas musíte doložit s úředně ověřenými podpisy. Pokud jste majitelem vy, pak postačí doložit výpis z katastru nemovitosti, a
  • pokud máte zájem o jinou než volnou živnost, pak i doklad o tom, že jste dosáhli potřebné odbornosti. Pokud budete ustanovovat odpovědného zástupce, pak jeho prohlášení, že s ustanovením do funkce souhlasí.

Na živnostenský úřad si nezapomeňte vzít peníze! Za ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání si bere živnostenský úřad poplatek ve výši 1 000 Kč. Poplatek je pak možné uhradit kartou nebo v hotovosti v pokladně.

A co dál?

Čekat. Jakmile doručíte všechny potřebné doklady a formuláře živnostenskému úřadu, osud vašeho podnikání je v jejich rukách. Úřad má povinnost provést zápis do 5 pracovních dnů od Vašeho podání. Pokud si žádáte o volnou živnost a máte štěstí na úředníka, pak vám mohou tento zápis učinit i na místě. Nám se to už párkrát povedlo!

Jakmile obdržíte povolení od živnostenského úřadu, běží Vám lhůta 30 dní na přihlášení k registraci u příslušného finančního úřadu ↗. Nezapomeňte, že jakmile přijmete svého prvního zaměstnance, vznikají vám další související povinnosti. O tom více v článku o povinnostech podnikatelů po založení společnosti s ručením omezeným ↗.

Pak již můžete svobodně podnikat!

Potřebujete se zahájením podnikání jako OSVČ poradit? Ozvěte se nám! ↗

Pomůžeme vám začít podnikat