Responsive legal services

We are a team of responsive lawyers who understand that every problem has multiple solutions and are not afraid to look for the best one for you.

Our expertise ranges from civil, employment and corporate law to software and IT law.

We mainly focus our attention on the areas listed below in which we have the necessary experience, knowledge and for which we share a true passion.

S čím vám pomůžeme
 • Softwarové/IT právo
 • Ochrana osobních údajů
 • Pracovní právo
 • Korporátní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Nemovitosti
 • Investice
 • Ostatní

IT právo

Software/IT law

Software/IT law is our core legal discipline.  We are here for you both when you are creating or commissioning software. We can help you with development contracts, the *aaS solution or end-user license terms. We cooperate with a broad range of clients, from nuclear power ↗ plants or telecommunications authorities ↗ to small development studios. We also provide trainings on IT contracts. And if you are interested, you can read a handbook ↗ we have written about them.

We live and breathe IT law. And we understand your language. You do not have to worry to entrust your know-how, business, and data. As IT law professionals we can take care of it all. Please contact us ↗. We will answer all your questions.

 

Terms of use of the app

Do you run a mobile or web app and do you need to handle subscriptions and auto-renewals? Or perhaps, do you need help with the level of accessibility of the app and responsibility for user content?

Detail -->

Software development contract

Agile or waterfall? Hybrid teams or body shopping? Framework or simple contract? With us all of these will be clear! And we will provide you with a clear and bulletproof contract too.

Detail →

License Terms, EULA

It is important not to forget to set rules for (dis)permitted uses of your copyright work. Also, you do not forget to consider the open source, standard components and third-party services.

Detail →

Software distribution

You are creating a partner network to launch a product in a new market. But how to grasp the relationship with your partners in the right way? Is it desirable to have a direct relationship with the customer or do you prefer a mediated one? And how can you set selling prices?

Detail →

Software maintenance and support (service)

Incidents, response times and requests. How to set them up properly? And also, how to set consequences of non-compliance? It is a critical issue for long-term software support.

Detail →

SLA

SLAs (service level agreement) should be in place for anyone who deals with SaaS, PaaS, IaaS and other as a service solution. Even if the service is handled by a third-party subcontractor.

Detail →

IT Due diligence

An independent objective view and identification of potential IT risks. Whether you need a DD performed by us or you are being audited by yourself. You will not miss a thing thanks to our individual approach.

Detail →

Poaching of employees and contractors

When you first face the problem with poaching of employees and contractors by third parties, we are here for you. Because next time, you will be prepared. We have dealt with a no-poaching agreement before, and we know how to put implement it into your business in a fair and transparent way.

Detail -->

Protection against hidden employment

No one wants their cooperation to look as well-known “Švarc system” (hidden employment), as it is sanctioned by law. It is important to grasp correctly relationship between developer and supplier. Together we will set the rules so that you do not get into a similar situation ever again.

Detail -->

Ochrana osobních údajů

We will ensure that personal data processed by you are secured

When you say data protection, many people get the chills. But also, right privacy set up could be fun. We are glad to provide you necessary documentation. We also offer training for you or your employees or you can use our e-learning. Last but not least, we can arrange the services of a Data Protection Officer (DPO).

If you have a website/application and you need to check that you have everything set up correctly, check out  our checklist ↗.

Privacy Policy

A document which informs other people how you process their personal data, what entitles you to do it, or to whom are the personal data transferred.

Detail -->

Data Processing Agreement

Setting up the relationship between the personal data controller and the personal data processor in accordance with the requirements of Article 28 GDPR.

Detail -->

Consent to the processing of personal data

Do you need consent for processing? We will prepare the wording for you and give you guidelines on how to use it.

Detail -->

Cookies settings

We provide analysis of cookies documentation on your website and editing of the wording including our consultation on the correct settings.

Detail -->

GDPR mapping

Assessment of the setup of GDPR documentation and processes of the personal data controller or processor, including proper implementation.

Detail -->

Data Protection Officer

We will provide you with DPO services and we will assist you with GDPR compliance.

Contact Roman -->

Preparation of internal documentation

Preparing internal regulations and setting up processes in relation to the protection of personal data.

Contact us -->

Consultation in other areas of privacy law

Data protection is a broad topic. We are here for you if you deal with marketing, unsolicited phone calls, commercial communications or if you just need advice.

Contact Jiří -->

Pracovní právo

Employment law

Being an employer is not easy. A badly written employment contract can cause you the rights to your employee’s work. A missing work schedule or undocumented security workshops can cause fines by the Employment Inspectorate. And a wrong employment termination can mean vast costs in terms of unpaid wages of the wrongfully terminated employee.

We can guide you through all the difficulties of employment law and help you avoid the above-mentioned situations.

Basic recruitment documents

Do you need help with employment agreement, work agreement (dohoda o provedení práce) or agreement on work performance (dohoda o pracovní činnosti)? We will discuss with you what kind of work and on what position the employees will work for you. After that we will set up you the basic documents between you and the employees.
Employment agreement --> DPP/DPČ -->

Využívání externích zaměstnanců

S ohledem na nedostatek pracovní síly na trhu práce může nastat potřeba využití nekmenových zaměstnanců. Připravíme nebo zrevidujeme potřebnou dokumentaci, ať už se na přidělení zaměstnanců dohodnete s kýmkoli.

Detail -->

Home office

Home office se těší stále větší oblibě, zaměstnavatelé by však neměli zapomínat na jeho správné nastavení. Zákoník práce téměř nečiní rozdíl mezi prací v kanceláři, nebo doma. Tomu by mělo odpovídat i nastavení základních pravidel tohoto benefitu.

Detail -->

Kontrola investic do rozvoje zaměstnanců

Zaměstnanci by si měli obecně prohlubovat svoji kvalifikaci. Pokud však hodláte investovat do drahých školení, mohla by se vám hodit kvalifikační dohoda. Ta upravuje podmínky uplatnění nákladů na rozvoj kvalifikace zaměstnance a zaměstnanec na oplátku setrvá v pracovním poměru dohodnutou dobu (nejdéle však 5 let).

Detail -->

Ochrana před švarcsystémem

Spolupráce na IČO zní jako skvělá věc, do té doby, než přijde kontrola inspektorátu práce spolu s pokutou za nelegální zaměstnávání. Abyste se tomuto riziku vyhnuli, pomůžeme vám nastavit spolupráci s vašimi kontraktory tak, aby skutečně odpovídala vztahu dvou nezávislých podnikatelů, a tedy nenesla znaky závislé práce.

Detail -->

Rozvazování pracovních poměrů a související spory

Špatně odůvodněná nebo nesprávně doručená výpověď z pracovního poměru je neplatná. A související náklady mohou být skutečně vysoké (např. ušlý výdělek, náklady na soud). Abyste se těmto rizikům vyhnuli, posoudíme vaši situaci a doporučíme vám co nejbezpečnější způsob, jak ukončit spolupráci se zaměstnancem.

Napište nám -->

Konkurenční doložky a přetahování zaměstnanců

Na přetahování zaměstnanců narazíte poprvé. Příště už chcete být připraveni. Nejste první, kdo se ptá, co je konkurenční dohoda (non-compete) a no-poaching dohoda a jak je férově a transparentně uvést do praxe.

Detail -->

Korporátní právo

Korporátní právo a právní pomoc startupům

Baví nás pohybovat se ve světě nových technologií, a proto vyhledáváme příležitosti pomáhat start-upům! Otázky korporátního práva se prolínají celým podnikáním. Začínající podnikatel je musí řešit od zahájení, po celý „život“ společnosti až po jeho ukončení. Ochrana nápadů ↗ a investic na začátku života každého start-upu, společně s globální strategií vstupu na trh a marketingu, jsou naprosto zásadní. Aby vám to klapalo, měli jste jistotu, že plníte veškeré zákonné požadavky, či jen potřebujete odlehčit od administrativních starostí, jsme tu pro vás!

Založení obchodní společnosti

Probereme s vámi vaše podnikatelské plány a poradíme, jaká je forma podnikání vzhledem k předmětu podnikání, aktuálnímu stavu podnikání a vaším dalším záměrům s podnikáním v budoucnu nejvhodnější. Pomůžeme založit společnost s ručením omezeným/akciovou společnost, navrhnout společenskou smlouvu a vyřídíme veškeré administrativní kroky.

Detail -->

 

Přechod z OSVČ na obchodní společnost

Pokud jste historicky podnikali jako samostatná – výdělečně činná – fyzická osoba, může se stát, že vám tento způsob podnikání začne být malý. Víme, jak nejlépe překlopit běžící podnikání do obchodní společnosti. Probereme s vámi možné varianty, společně s vámi i daňovými a účetními poradci vybereme jednu z možností a připravíme veškerou administraci.

Detail -->Programy participace zaměstnanců (ESOP)

O co jsou start-upy bohatší na nápady, o to chudší bývají (alespoň zpočátku) na finanční zdroje. Nejen proto se pomalu stává standardem nabídnout zaměstnancům i dalším spolupracovníkům jejich podíl na společnosti. Poradíme vám, jak správně nastavit a implementovat opční programy i jak specifikovat konkrétní podmínky.

Detail -->

 

Společnické dohody (SHA)

U složitějších vlastnických struktur může být žádoucí upravit si vztahy mezi společníky zvláštní (neveřejnou) vedlejší dohodou. Navrhneme a společně s vámi prodiskutujeme její znění, abyste byli připraveni na vše. Společně vždy nalezneme ideální řešení.

Detail -->

Přeměny společností

Fúze neboli spojování společností, rozdělování, změna právní formy (typicky z s.r.o. na a.s.), to vše umíme plně ošetřit. Připravíme vám dokumentaci a vše vykomunikujeme s notářem a Vašimi účetními a daňovými poradci.

Detail -->

 

Tvorba holdingové struktury

Chcete se chránit vůči případným rizikům? V rámci daňových analýz trhů nastavujeme vhodné korporátní a holdingové struktury, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi.

Detail -->

 

Umíme toho ale mnohem víc

Běžné korporátní záležitosti

Činnost obchodní společnosti (ať už s.r.o. nebo a.s.) či pozice jednatele s sebou nese každoroční povinnosti – vedení účetnictví, svolání a realizace valné hromady schvalující účetní závěrky, v případě potřeby mimořádné valné hromady, otázky postavení jednatelů včetně jejich smluv, povinný zápis v evidenci skutečných majitelů. Se všemi těmito záležitostmi vám umíme pomoc.

 

Compliance

Připravíme povinné i dobrovolné interní předpisy a procesy pokrývající mimo jiné ochranu oznamovatelů (whistleblowing ↗), přes zápisy do rejstříků (obchodní, živnostenský, evidence skutečných majitelů), interní etické kodexy, až po specifické záležitosti (ISO, licence pro finanční služby, AML, ESG).

 

Likvidace

Vše jednou končí. Pokud se „život“ Vaší právnické osoby nachýlil ke konci, pomůže Vám ji co nejjednodušeji zlikvidovat, tedy zrušit a vymazat z obchodního rejstříku.

 

Neziskové organizace a pro bono aktivity

Jsou i důležitější věci než zisk z úspěšného podnikání. Proto poskytujeme komplexní služby i veřejně prospěšným organizacím a intenzivně pomáháme všem, kteří zlepšují náš svět.

 

Účetnictví a daně

Ani právník neví všechno. Od toho však máme skvělé partnery. Naše partnerská účetní kancelář je tady od toho, aby vám pomohla s účetnictvím a daněmi.

TaxCounting -->

Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví

Pomůžeme vám ochránit vaši značku, know-how a výsledky kreativní činnosti. A to ať už režírujete a natáčíte videa, vytváříte grafické návrhy, píšete reklamní texty, fotografujete, připravujete marketingové analýzy a strategie nebo si prostě chcete chránit svou značku. Máme zkušenosti nejen s přípravou licenčních smluv a registrací ochranných známek v různých zemích po celém světě, ale také s řešením případů porušování práv duševního vlastnictví. Ve spolupráci s našimi partnery jsme schopni zajistit také získání patentů a užitných vzorů pro vaše unikátní technologie.

Ochranné známky

Poradíme vám, jak ideálně chránit vaši značku, v jaké podobě je vhodné ji registrovat a používat. Podíváme se na to, zda je Vaše označení na vybraném trhu dostupné, a následně Vás provedeme celým procesem registrace a s následnou podporou při užívání známky.

Detail -->

Trademark watching

Zajistíme sledování ochranné známky (tzv. trademark watching), abychom měli pod kontrolou, zda si někdo nechce zaregistrovat podobnou ochrannou známku. A pokud ano, pomůžeme Vám registraci zablokovat námitkami.

Napište nám -->

Kontrola obchodní firmy

Pokud chcete založit společnost, pomůže vám s tím naše Linda ↗ nebo Míša ↗. Při výběru společnosti nabídneme prověření, zda je obchodní firma dostupná a nezasáhne do práv jiné osoby (např. do jeho obchodní firmy, ochranné známky nebo neregistrovaného označení).

Napište nám -->

Doménová jména

Řešíme i doménové spory – pokud si někdo zaregistruje Vaši ochrannou známku nebo neregistrované označení jako doménové jméno, prověříme, zda k tomu má oprávnění, a navrhneme vám, jak dále postupovat.

Napište nám -->

Porušování práv duševního vlastnictví

Prověříme, zda někdo porušil vaše práva duševního vlastnictví, ať už jste autor, vlastník ochranné známky, průmyslového vzoru, obchodní firmy či jiného práva, a budeme vás zastupovat. Pokud jste na druhé straně a někdo naopak tvrdí porušení svých práv, zjistíme, zda k porušení skutečně došlo, a doporučíme vám nejlepší strategii.

Napište nám -->

Zaměstnanci a vývoj

Připravíme vám zaměstnaneckou smluvní dokumentaci a smlouvy s developery a dalšími členy týmu, zajišťující maximum práv k výsledkům.

Detail -->

undefined

Nemovitosti pro nás nejsou žádný problém

Od založení kanceláře jsme pomohli našim klientům s převody nemovitostí v hodnotě více než 3,5 miliardy korun. Zajistíme, aby i váš obchod proběhl bez problémů. Bezpečně vás provedeme celým procesem, kdy pro vás připravíme obchod do posledního detailu, a to podle individuálních potřeb vašeho případu. Připravíme pro vás potřebnou dokumentaci, provedeme úřední ověření podpisů, zajistíme úschovu kupní ceny, připravíme návrh na vklad a budeme vás zastupovat v celém řízení před katastrálním úřadem. Samozřejmostí v celém procesu je též komunikace s druhou stranou kupní smlouvy, případně s bankou, která pro vás nákup nemovitosti financuje.

Komplexní právní služby pro realitní kanceláře

Pro realitní kanceláře poskytujeme právní servis po celou dobu trvání zakázky. Přizpůsobujeme se zejména tomu, že naším klientem je realitní kancelář, v jejímž zájmu je, aby obchod řádně proběhl. Samozřejmostí je zajištění podpisů smluv na pobočce realitní kanceláře nebo u nás, včetně zastoupení v katastrálním řízení tak, aby klienti realitní kanceláře měli co nejméně starostí a mohli se těšit z úspěšného obchodu.

Napište nám -->

Koupě/prodej/darování nemovitosti

Jsme si vědomi toho, že jakékoli nakládání s nemovitostmi je velkým krokem jak pro prodávající, tak pro kupující. Proto jim chceme celý proces co nejvíce zjednodušit, aby vše proběhlo dle jejich představ a bez zádrhelů. Pro své klienty tedy vždy připravujeme smlouvu na míru, do které promítneme jejich požadavky.

Detail -->

Revize smluvní dokumentace

Provádíme důkladnou revizi smluvní dokumentace a upozorňujeme klienta i na všechna rizika a jejich možné důsledky v případě, že nejsou řešena. Zároveň však k revizím přistupujeme citlivě a klientovi tedy posoudíme i míru daného rizika, abychom ho od nákupu či prodeje neodradili.

Detail -->

Umíme i následující

Nájem

V poslední době se opět zvyšuje poptávka po nájemním bydlení. I v této oblasti poskytujeme komplexní služby jak pro pronajímatele, tak pro nájemce. Klientům pomáháme i v případě, že se v průběhu nájmu objeví jakékoli problémy. Pokud problémy trvají i po skončení nájmu, například se nájemník nechce vystěhovat, zastupujeme klienty i v soudním řízení.

Detail -->

Zřízení/zrušení věcného břemene

S prodejem nemovitosti, ale nejen s ním, je často spojeno i zřízení či výmaz zápisů k řešeným nemovitostem. Nejčastěji se jedná o věcná břemena a zástavní práva. Pro klienty v takových případech opět připravíme veškerou dokumentaci, která je z pohledu řízení před katastrem potřeba a v katastrálním řízení je opět zastoupíme až do jeho skončení, tedy do zápisu nebo výmazu daného práva.

Katastrální a stavební řízení

Komunikace s úřady není pro řadu lidí něco, co by vyhledávali. Řízení jsou často velmi formalizovaná, a i sebemenší chyba, která se v dokumentaci pro úřady objeví, může mít dalekosáhlé důsledky. Jsme připraveni v řízení klienty zastoupit tak, aby vše proběhlo hladce a co nejrychleji. Jsme však schopni pomoci i v případě, že vše hladce neprobíhá a vždy klientovi poradíme nejlepší postup.

Vypořádání spoluvlastnictví

Klienty provedeme celým procesem, a to jak v případě, že se jsou spoluvlastníci schopni dohodnout, tak v případě, že dohoda není možná a je potřeba řešit věc soudně. V případě shody spoluvlastníků připravíme dohodu i potřebnou související dokumentaci, aby bylo možné provést vklad v katastru nemovitostí.

Investice

Investujte do podnikání s námi

Investice do podnikání by měla být radostnou událostí. Zároveň ovšem téměř vždy představuje náročnou a vyčerpávající situaci. Ať už jste investor nebo majitel cílové společnosti, jsme připraveni vám poskytnout komplexní právní podporu tak, aby vše proběhlo co nejsnáze.

Investiční smlouva

Vstup investora je velkým milníkem a úspěchem na cestě společnosti. Pomůžeme vám nastavit mechanismus transakce i smluvní dokumentaci ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Detail -->

Due Diligence

Ať už jste v pozici investora nebo se jako společnost připravujete na investici, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám s DD, které prověří, jak je společnost na investici připravena.

Detail -->

Konvertibilní zápůjčka

Řešení, které může mnohým startupům pomoct do začátku a zároveň nemusí být tolik časově náročné. Připravíme vám smlouvu, ve které se nastaví půjčka od investora s alternativním nabytím podílů.

Detail -->

Další služby

Investice v sobě může skrývat i další právní problémy a výzvy, které jsme zde neuvedli. Neváhejte se na nás obrátit a společně vše vymyslíme. S investicemi máme rozsáhlé zkušenosti.

Napište nám -->

Ostatní služby

Nenašli jste službu, kterou jste hledali? 

Možná ji jen prostě nemáme vypsanou. To však neznamená, že to neumíme. Zkuste nás kotaktovat Tady ↗ nebo se podívejte, zda službu nenajdete Zde ↗. Pokud proklikáváte jen tak, ze zvědavosti, určitě vaši zvědavost uspokojí náš Blog ↗.

Jak může probíhat spolupráce?
 • Začneme
 • Promyslíme
 • Sepíšeme
 • Vyjednáme
 • Aktualizujeme

Spolupráce začíná

Přes e-mail, telefonicky, nebo jakýkoliv jiný libovolný nástroj si dohodneme schůzku. Schůzka může být online/osobně, kde si ujasníme všechny vaše potřeby a preference.

Po schůzce vám zašleme doplňující dotazy a vše vysvětlíme tak, abyste otázkám rozuměli. Nemusíte se bát, že na vás budeme mluvit jazykem Mordoru, nebo jiného nesrozumitelného jazyka (nebo třeba toho právního). Je pro nás totiž prioritou, že vy, nebo i vaši zaměstnanci moc dobře ví, jaké otázky se řeší a hlavně proč se řeší.

Prozatím nevíte, co vše musíte řešit? Třeba najdete odpověď na našem blogu ↗.

.

Myslíme za vás

Jakmile od vás máme všechny podklady, zamyslíme se nad problémy, které by mohly při vašem podnikání nastat. Jdeme ale dál. Nezastavíme se pouze u znění paragrafů. Přemýšlíme nad dopady na vaše podnikání, hledáme rizika, na která vás upozorníme a vše společně vyhodnotíme.

Pokud zjistíme, že mohou při podnikání nastat potíže, hned vás upozorníme a všechna upozornění zohledníme v přípravě dokumentace.

Naprosto totiž chápeme, že právní řešení musí jít ruku v ruce s vašim businessem. Ten se však často nachází v době, do které právo ještě nezavítalo.

Hlavně srozumitelně

Nachystáme pro vás první návrh dokumentace, na které jsme se dohodli a zohledníme všechna rizika.

Zastáváme názor, že není nic horšího, než složité texty, proto dokumentaci připravíme přehledně, srozumitelně. Jsme schopni dokumenty psát ve velmi přátelském jazyce, ale i formálním a právním stylem. Chcete, abychom si ve smlouvě utahovali ze známých filmů, skrývali easter eggy, nebo chcete klasický formální jazyk? Nic pro nás není problém!

Výstup vám předáme dle vašich preferencí. Upřednostňujete online úpravu dokumentů? Není to pro nás problém.

Vyrážíme do světa

Tak máme dokumentaci hotovou. Aby se z toho nestala šuplíková záležitost, pomůžeme vám s vyjednáváním. Naše dokumenty máme rádi, ale chápeme, že 10 právníků má 100 názorů, takže vám pomůžeme najít kompromis a v průběhu vyjednávání s vámi budeme otevřeně mluvit o rizicích, které případné změny představují.

Potřebujete uzavřít smlouvu s druhou stranou? Budeme vám krýt záda a smlouvu pomůžeme vyjednat.

Potřebujete zajistit komunikaci s úřady, soudy či dalšími institucemi? Vše za vás vyřídíme. Dokumentaci známe jako své boty.

Vaše smlouva/dokumentace byla aktualizována na verzi 2.0.

Moc dobře víme, že právo není statické. Vyvíjí se v čase. Zároveň se v čase vyvíjí vaše potřeby, způsob podnikání, priority. Jsme tady od toho, abychom kdykoliv cokoliv změnili a upravili dle vašich potřeb.

Pokud dojde k významným právním změnám, myslíme na vás a změny do dokumentace společně promítneme. Každý den kontrolujeme aktuální stav novel, změn, nových předpisů. Pokud zjistíme, že se blíží něco velkého, co vám nabourá námi připravenou dokumentaci, dopředu vás na to upozorníme. Vy se pak můžete rozhodnout, zda úpravu provedete sami, nebo třeba s námi.

Důležité je mít zapnuté aktualizace. A ty my zapínáme automaticky!

Nebo nám jednoduše napište

Potřebujete právní služby v oblasti softwarového práva?

Napište nám →