Rozhovor s Lucií Klemensovou z MiCoS SOFTWARE s.r.o.

Dnes Vám přinášíme další rozhovor v rámci série rozhovorů s našimi klienty a obchodními partnery, abychom se mohli dozvědět více o jejich úspěšných podnicích, budoucích plánech, motivaci a jejich spolupráci se společností SEDLAKOVA LEGAL. Zjistili jsme, že jejich příběhy jsou plné vzrušení, nečekaných zákrutů a vítězství, stejně jako naše vlastní. Rádi bychom se s Vámi podělili o inspirativní nápady a zásady našich klientů.

V dnešním krátkém rozhovoru nám na naše dotazy odpověděla Ing. Lucie Klemensová, finanční ředitelka společnosti MiCoS SOFTWARE s.r.o., která vyvíjí informační systémy Správce IT, Aktivity a HelpDesk. Tyto systémy pomáhají jak se správou a evidencí IT majetku a podnikových požadavků, tak s hlídáním činnosti zaměstnanců.

SEDLAKOVA LEGAL: Mohla byste nám prosím představit, čím se Vaše společnost zabývá a k čemu slouží Vámi vyvíjený software?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ:Naše společnost se zabývá vývojem třech informačních systémů určených pro B2B trh, přičemž každý z nich má poněkud jiné zaměření, což ale nevadí, neboť lze systémy vzájemně propojit. Od roku 1991 vyvíjíme aplikaci Správce IT, která je určená k SW / HW auditu, automatizované evidenci a inventarizaci výpočetní techniky. Správce IT je mimo jiné nejdéle působící aplikací na českém trhu v oblasti Software Asset Managementu. O něco mladší aplikací je aplikace HelpDesk, která umožňuje efektní práci a správu požadavků z jakékoli oblasti firemního fungování. Představuje plnohodnotnou alternativu k výrazně dražšímu ServiceDesku. Posledním a zároveň nejmladším vyvíjeným softwarem je aplikace Aktivity, která je vhodná pro manažery či vlastníky. Díky ní lze získat nejen informace o skutečně používaných aplikacích, licencích, internetových stránkách, ale také o využití tiskáren, práci s USB disky apod.

SEDLAKOVA LEGAL: Jak dlouho ve společnosti pracujete a co Vás na Vaší práci baví nejvíce?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: V rodinné společnosti v podstatě pomáhám už od malička. Vzpomínám, jak jsme doma občas skládali firemní letáčky, plnili jimi obálky, na něž jsme následně lepili předtištěné adresy firem. Tenkrát se ještě marketing dělal jinak :-). Po celou dobu svých studií jsem v rodinné firmě pracovala brigádně jako fakturantka. Po studiích jsem ale měla jasno v tom, že nejprve chci jít svou vlastní kariérní cestou, nabrat zkušenosti, než se rozhodnu vstoupit do rodinné firmy. Přesto jsem v ní nadále externě vypomáhala. Dnes ve firmě pracuji 2 roky, podílím se na rozhodování a řízení společnosti a musím konstatovat, že nejednou se mi získané zkušenosti v jiných korporacích hodily. Kdybych tenkrát, hned po škole, vstoupila do naší malé rodinné firmy, nemohla bych jí přinést to, co dnes. A co mě na mé práci baví nejvíce? To, že můžete něco změnit, ovlivnit a udělat si věci po svém. Ve velkých korporacích jste jen jeden článek řetězce, a pokud nevidíte celek, nikdy nepochopíte souvislosti.

SEDLAKOVA LEGAL: Co považujete za dosavadní největší úspěch Vaší společnosti nebo Vašeho týmu? A co je podle Vás obecně klíčem pro úspěch?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Za největší úspěch považuji to, že se naše firma drží na trhu více než 28 let a za tu dobu dokázala překonat všechny krize a zlé časy, které nastaly. A přesto se posouvá dál a dál. Za to náleží velké díky i mým kolegům, kteří jsou povětšinou s námi už mnoho let. Po celou tu dobu se snažíme rozvíjet a zlepšovat mimo jiné sami sebe a pracovat na tom, aby byli naši zákazníci spokojení. Myslím, že to vše je klíčem k úspěchu.

SEDLAKOVA LEGAL: Co Vás při Vaší práci nejvíce motivuje?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Nejvíce mě motivuje, když jde moje práce vidět, přináší nějaké to ovoce a především má nějaký smysl. Což jsem o své dřívější práci zcela říct nemohla.

SEDLAKOVA LEGAL: V čem se Vaše společnost a Vaše produkty odlišují konkurence?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Jsme ryze česká společnost a vzhledem k tomu, že se zaměřujeme pouze na český trh (či případně na slovenský), jdeme více do hloubky. Především se ale odlišujeme přístupem. Naše produkty například nepodléhají aktuálním grafickým trendům, byť se to v dnešní době může zdát důležité. Klademe důraz na to, aby vše bylo na svém místě i po letech užívání, a aby grafická stránka aplikace uživatele neomezovala co do rozsahu dat a stylu práce. A toho si naši zákazníci cení, stejně tak jako kvality technické podpory.

SEDLAKOVA LEGAL: Je něco, co byste při pohledu zpět do minulosti ve své práci udělala jinak?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Nejspíš ne. Myslím, že každý náš krok nás někam posouvá, směruje a hlavně formuje, a to ať už jsou naše rozhodnutí správná, nebo špatná.

SEDLAKOVA LEGAL: Na čem v současnosti pracujete? A můžete nám prozradit, jaké má MiCoS SOFTWARE s.r.o. plány do budoucna?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Něco nového určitě chystáme a já se na to moc těším. Nechte se ale překvapit :-).

SEDLAKOVA LEGAL: Co je pro Vás důležité pro dlouhodobou spolupráci s advokátní kanceláří?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Zachování Vašeho profesionálního, ale zároveň také lidského přístupu při řešení všech otázek týkajících se našeho podnikání, ale i oblastí mimo něj. Zároveň komplexnost řešení.

SEDLAKOVA LEGAL: Jak byste zhodnotila Vaši dosavadní spolupráci se SEDLAKOVA LEGAL?

ING. LUCIE KLEMENSOVÁ: Spolupráci s Vaší kanceláři hodnotíme jako výbornou. Ceníme si toho, že dokážete rychle reagovat na naše požadavky, na aktuální dění na trhu, informovat nás o důležitých novinkách a poskytnout poradenství nejen v oblasti našeho podnikání. A to vše na velmi příjemných setkáních. Je nám sympatické, že i Vaše kancelář je vlastně rodinného charakteru :-).

Začněme spolupracovat ještě dnes

Kontaktujte nás