Mgr. Michaela Garajová

IT & IP právo

michaela.g@sedlakovalegal.com

+420 736 621 994

Střežíme práva našich klientů

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a během studia jsem absolvovala mnoho zahraničních pobytů, které ovlivnily mé aktuální profesionální zaměření. Své studium jsem ukončením magisterského studia na Právnické fakultě ovšem neuzavřela a pokračuji v doktorském studiu zaměřeném na právo mezinárodního obchodu a mezinárodní právo soukromé.

Oblast softwarového práva a práva duševního vlastnictví, pro kterou jsem se rozhodla, je zajímavá a tvůrčí. Pohybuji se v sektoru, kde se úspěch měří spokojeností a důvěrou klientů, a to může zajistit pouze kvalita a profesionalita poskytovaných služeb. Proto vnímám neustálé učení a zdokonalování za nezbytné.

V mé práci mě ovlivňuje přesvědčení, že kombinace loajality a férovosti je zvláště v dnešní době vzácností. Klienti se mohou spolehnout, že náš přístup při hájení jejich zájmů bude vždy vycházet z těchto zásad. Jsem ráda, že jsem součástí týmu, v němž vládne nadšení, optimismus a prostředí vzájemné důvěry, protože i v tomto se odlišují úspěšné firmy od těch méně úspěšných.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji

  • Licenční smlouvy
  • Mezinárodní distribuce
  • Ochranné známky
  • Mezinárodní obchodní arbitráž

Vzdělání

  • Právnická fakulta, Masarykova Univerzita
  • Faculty of Law, University of Copenhagen

Zkušenosti

  • Příprava licenčních smluv nebo smluv o postoupení výkonu majetkových práv
  • Právní pomoc startupům od jejich založení, přes převod podílů až po vstup investorů
  • Školení a pravidelná publikace v oblasti softwarového práva

Publikační činnost

Mé životní motto

Tajemstvím úspěchu je umět něco, co jiní neumí.

S čím vám pomůžu?

Kolegové

Začněme spolupracovat ještě dnes

Kontaktujte nás