Jak postupovat při registraci ochranné známky

Vymysleli jste název pro svůj produkt nebo společnost, chtěli byste si ho registrovat jako ochrannou známku, ale nevíte, odkud začít? V tomto článku se dozvíte pár tipů, které Vám pomohou se zorientovat.

Může být moje označení vůbec zaregistrováno jako ochranná známka?

První otázka je stěžejní. Nemůžete jako slovní známku zaregistrovat slovo, které by popisovalo výrobek, pro který bude registrováno (třeba Knížečky pro knihy a tiskoviny), a ani slovo, které by nesloužilo jako označení původu (právně řečeno, nemělo by dostatečnou rozlišovací způsobilost a bylo tzv. nedistinktivní). Nelze tedy zaregistrovat např. jednotlivé písmeno, obrázek základního geometrického tvaru, základní piktogram, označení typu „mega“, „plus“, „premium“, „mini“, „eco“, „super“ (často také označují některou z vlastností produktu, mohou být i popisné), neoriginální slogan atd.

Dále jsou z registrace vyloučena označení, která jsou obvykle užívaná v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech (např. slovo „stimulace“ pro energetické drinky). Označení nesmí být v rozporu s dobrými mravy (nesmí jít o vulgarismy), nesmí být klamavé (např. co se týče původu či vlastností zboží), nesmí být tvořeno státními vlajkami a symboly, názvy a symboly mezivládních organizací, zeměpisnými označeními původu, tradičními názvy pro víno atd.

Pokud si nejste jistí, jestli by Vaše známka u úřadu prošla, obraťte se raději na náš tým.

Nepoužívá už někdo moje označení?

Dalším krokem je zjistit, zda už někdo Vaše vybrané označení nepoužívá pro stejné výrobky nebo služby, nebo zda už pro ně dokonce nemá zaregistrovanou ochrannou známku na území, kde si budete chtít známku registrovat Vy. Toto se provádí rešerší v databázích ochranných známek. Pokud si nejste jistí, v jakých rejstřících rešerši provádět, jak se to správně dělá nebo jestli jsou výsledky podobné Vašemu označení nebo ne, rádi Vám poradíme. Také vám pomůžeme v případě, že chcete rešerši v rejstříku státu, který vůbec není veřejně přístupný, nebo jehož jazyku nerozumíte.

Pozn. Tomu, jaké jsou možnosti registrace, a zda registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, EUIPO (Úřad EU pro duševní vlastnictví) nebo WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví) se budeme věnovat v některém z dalších článků.

Krom toho je důležité ověřit, zda už někdo na trhu označení neužívá, a to i když ho nemá registrované (i tak by mohl přihlášku ochranné známky zablokovat, pokud by uměl prokázat, že označení užívá déle). Nejlepší je provést průzkum trhu v dané oblasti, „progooglit internet“ a prošmejdit sociální sítě.

Nezapomeňte si také zaregistrovat doménové jméno, a to hned, jak se ujistíte, že je známka volná – nenechte se předběhnout v rámci domain name front running. Pokud už by Vaši doménu někdo měl zaregistrovanou, nevěšte hlavu – jsme schopni pomoci s anonymním odkoupením doménového jména tak, aby Vám ho neprodávali s astronomickou přirážkou.

Rebranding, pomoc!

Co se stane, když zjistíte, že Vaše vysněné označení už má někdo zaregistrované? Má cenu zničit všechny plány a začít vymýšlet nový název od nuly? Doporučujeme nebát se toho, dát si chvíli času a opravdu vybrat jiný název. Třeba bude ten nový o dost originálnější a chytlavější než ten předchozí. Dokonce i velké firmy se známým jménem provedly úspěšně rebranding a na pověsti jim to nic neubralo – příkladem může být například GE Money Bank, která se přejmenovala na MONETA Money Bank nebo Parfums a jejich změna na Notino. Rebranding hned na začátku může předejít řadě problémů. Vyhnete se tím námitkám (ty slouží vlastníkovi starší podobné známky k blokaci novější přihlášky) a nákladům na právníky s tím spojeným. V druhé řadě nebudete muset spát s nočními můrami, co když vlastník ochranné známky přijde na to, že označení užíváte, i když jste si registraci po rešerši rozmysleli.

Zaregistrované označení je však vždy omezeno územím pro které platí registrace. Jak byste tedy měli postupovat, když chcete českou ochrannou známku, a dozvěděli jste se, že někdo už má stejné označení registrované například v USA? Vaši známku napadnout nemůže, protože je mimo Vaše teritorium (známky se registrují vždy pro určité území). Z tohoto důvodu rebrandovat nemusíte. Je ale na místě se rozmyslet, jak moc je reálná expanze Vašeho businessu právě do země, kde už je známka zaregistrovaná.

Podat přihlášku, to je snadné, nebo…?

Vyplnit formulář přihlášky se může zdát jako ta nejjednodušší věc na světě. Například pro ochrannou známku EU to opravdu není žádná věda. Je ale důležité se zamyslet nad tím, v jaké podobě známku zaregistrovat – bude to slovní, nebo graficky zpracované slovo, nebo obrázková? Odpověď nemusí být tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát, a může vycházet z řady předpokladů. Budeme se tomu věnovat v jednom z dalších článků.

A co seznam výrobků a služeb? Máte jasno? Mějte na paměti, že známku pro ně budete muset v horizontu pěti let začít používat, aby nemohla být zrušena. Buďte tak při výběru skromní a neregistrujte si známku pro vesmírné rakety, když chcete jen vzdělávat děti v oblasti fyziky. Na druhou stranu se zamyslete nad tím, jaké máte plány do budoucna a jestli třeba v horizontu pěti či deseti let přece jen nerozšíříte svůj sortiment a krom zmrzliny a bonbonů nezačnete vyrábět i limonády a likéry. Mohlo by Vás to mrzet a možná i stát rebranding, kdyby Vám Vaše označení někdo pro plánované produkty sebral jen proto, že už nejsou úplně podobné těm Vašim původním (protože námitkami můžete blokovat stejná a podobná označení jen u výrobků a služeb alespoň podobných těm, které máte v seznamu) . A i v případě, že by Vám ho nikdo nesebral, museli byste podat přihlášku pro novou ochrannou známku, seznam totiž nejde do budoucna rozšířit.

Pokud by se v přihlášce vyskytly nějaké formální vady, známka byla podle názoru úřadu nezaregistrovatelná nebo někdo i přes rešerši podal námitky, úřad Vám to dá včas vědět a dá Vám prostor k vyjádření. Náš tým je Vám k dispozici, pokud byste měli pochybnosti nebo si nebyli jistí, co máte odpovědět.

Co s ochrannou známkou poté, co je zaregistrována?

Proběhlo-li vše hladce, Vaše známka je na světě, bude platit 10 let a můžete ji prodlužovat donekonečna. Jak teď známku užívat? Měli byste známku používat ideálně v podobě, v jaké je zaregistrovaná, a měli byste s tím začít dříve, než uplyne pět let od registrace. Nezapomeňte na průběžnou realizaci svých nových produktů, které jste v době registrace teprve plánovali, aby Vám známka zůstala platit pro celý seznam výrobků a služeb.

Zaregistrovaná známka sama o sobě ale ještě nepřináší žádnou ochranu. Je na jejím vlastníkovi, aby aktivně sledoval, jestli si někdo nepřihlašuje stejnou podobnou ochrannou známku pro podobné výrobky a služby. Jedině tak můžete včas cizí známku zablokovat (podat námitky, nebo o trochu později návrh na neplatnost ochranné známky). Aktivní sledování je důležité, aby si spotřebitelé nepletli Vaše výrobky a služby s těmi od konkurence, a konkurence nevyužívala Vaší nepozornosti. Jak toho docílit? Jednak je dobré sledovat průběžně trh a reklamu v daném oboru, v druhé řadě pak sledovat ochrannou známku pomocí specializovaného software. Ten Vám sám automaticky nahlásí, že byla přihlášena ochranná známka, která se nápadně podobá té Vaší, ať už jde o slovo nebo obrázek. Kvalitní sledování ochranné známky (ale i ještě nezaregistrovaného označení) pro Vás můžeme zajistit.

Pokud byste měli dotazy, připomínky, podněty nebo zájem o pomoc při registraci či sledování ochranných známek, neváhejte se na nás obrátit.