Jak postupovat při registraci ochranné známky?

Vymysleli jste název pro svůj produkt nebo společnost, chtěli byste si ho registrovat jako ochrannou známku, ale nevíte, odkud začít? V tomto článku se dozvíte, jak postupovat při registraci ochranné známky tak, aby bylo vaše označení maximálně chráněno.

Může být moje označení vůbec zaregistrováno jako ochranná známka?

První otázka je stěžejní. Nemůžete jako slovní známku zaregistrovat slovo, které popisuje výrobek, pro který bude registrováno. Například Knížečky pro knihy a tiskoviny.

Nelze zaregistrovat ani slova bez rozlišovací způsobilosti, která spotřebitel vůbec nevnímá jako značku, např. jednotlivé písmeno, obrázek základního geometrického tvaru, základní piktogram, označení typu „mega“, „plus“, „premium“, „mini“, „eco“, „super“ , neoriginální slogan atd.

Dále jsou z registrace vyloučena označení, která jsou obvykle užívaná v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech vzhledem k daným produktům (např. slovo „stimulace“ pro energetické drinky).

Jaká označení dále nejdou registrovat jako ochranná známka?

Označení také nesmí být:

  • v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (nesmí jít o vulgarismy či jména teroristů);
  • klamavé (např. nesmí uvádět nepravdivé údaje o původu či vlastnostech zboží);
  • tvořeno státními vlajkami a symboly, názvy a symboly mezivládních organizací;
  • tvořeno zeměpisnými označeními původu, tradičními názvy pro víno.

Na další překážky zápisu se můžete podívat v našem checklistu ↗.

Pokud si nejste jistí, zda by vaše známka u úřadu prošla, obraťte se raději na nás ↗. Nebo se podívejte, jak chránit značku s námi ↗.

Co když někdo používá moje označení?

Dalším krokem je zjistit, zda už někdo stejné nebo podobné označení nepoužívá pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby, nebo zda už pro ně dokonce nemá zaregistrovanou ochrannou známku na území, kde si budete chtít známku registrovat vy.

Toto se provádí rešerší v databázích ochranných známek. Pokud si nejste jistí, v jakých rejstřících rešerši provádět, jak se to správně dělá nebo jestli u nalezených výsledků hrozí riziko záměny či nikoliv, rádi vám poradíme ↗. Také vám pomůžeme v případě, že chcete rešerši v rejstříku státu, který vůbec není veřejně přístupný, nebo jehož jazyku nerozumíte.

Co když v databázi ochranných známek nic nenajdete?

Stále je důležité ověřit, zda už někdo na trhu označení neužívá. A to i když ho nemá registrované jako ochrannou známku. Pořád by mohla taková osoba přihlášku ochranné známky zablokovat, pokud by uměla prokázat, že označení užívá déle.

Nejvhodnější je provést průzkum trhu v dané oblasti, „progooglit“ internet a sociální sítě.

Myslete také na doménu

Nezapomeňte si také zaregistrovat doménové jméno, a to hned, jak se ujistíte, že je známka volná – nenechte se předběhnout v rámci domain name front running ↗.

Pokud už by vaši doménu někdo měl zaregistrovanou, nevěšte hlavu – můžeme pomoci zajistitanonymní odkoupení doménového jména tak, aby vám ho neprodávali s astronomickou přirážkou.

Rebranding, pomoc!

Co se stane, když zjistíte, že Vaše vysněné označení už má někdo zaregistrované? Má cenu zničit všechny plány a začít vymýšlet nový název od nuly?

Doporučujeme nebát se toho, dát si chvíli času a opravdu vybrat jiný název. Třeba bude ten nový o dost originálnější a chytlavější než ten předchozí.

Dokonce i velké firmy se známým jménem provedly úspěšně rebranding a na pověsti jim to nic neubralo.

Příkladem může být například GE Money Bank, která se přejmenovala na MONETA Money Bank nebo Parfums a jejich změna na Notino. Rebranding hned na začátku může předejít řadě problémů. Vyhnete se tím námitkám (ty slouží vlastníkovi starší podobné známky k blokaci novější přihlášky) a nákladům na právníky s tím spojeným. V druhé řadě nebudete muset spát s nočními můrami, co když vlastník ochranné známky přijde na to, že označení užíváte, i když jste si registraci po rešerši rozmysleli.

Zaregistrované označení je však vždy omezeno územím, pro které platí registrace.

Jak byste tedy měli postupovat, když chcete českou ochrannou známku, a dozvěděli jste se, že někdo už má stejné označení registrované například v USA?

Vaši známku napadnout nemůže, protože je mimo vaše teritorium (známky se registrují vždy pro určité území). Z tohoto důvodu rebrandovat nemusíte. Je ale na místě se rozmyslet, jak moc je reálná budoucí expanze vašeho businessu právě do země, kde už je známka zaregistrovaná.

Podat přihlášku na registraci ochranné známky, to je snadné, nebo…?

Vyplnit formulář přihlášky se může zdát jako ta nejjednodušší věc na světě.

Například pro ochrannou známku EU to opravdu není žádná věda. Je ale důležité se zamyslet nad tím, v jaké podobě známku zaregistrovat. Bude to slovní, nebo graficky zpracované slovo, nebo obrazová známka? Odpověď nemusí být tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát, a může vycházet z řady předpokladů.

A co seznam výrobků a služeb? Máte jasno?

Mějte na paměti, že známku pro ně budete muset v horizontu pěti let začít používat, aby nemohla být zrušena. Buďte tak při výběru skromní a neregistrujte si známku pro vesmírné rakety, když chcete jen vzdělávat děti v oblasti fyziky.

Na druhou stranu se zamyslete nad tím, jaké máte plány do budoucna a jestli třeba v horizontu pěti či deseti let přece jen nerozšíříte svůj sortiment a krom zmrzliny a bonbonů nezačnete vyrábět i limonády a likéry.

Mohlo by vás to mrzet a možná i stát rebranding, kdyby vám vaše označení někdo pro plánované produkty sebral jen proto, že už nejsou úplně podobné těm vašim původním (protože námitkami můžete blokovat stejná a podobná označení jen u výrobků a služeb alespoň podobných těm, které máte v seznamu, pokud mezitím nezískáte dobré jméno). A i v případě, že by vám ho nikdo nesebral, museli byste podat přihlášku pro novou ochrannou známku, seznam totiž nejde do budoucna rozšířit.

Pokud by se v přihlášce vyskytly nějaké formální vady, známka byla podle názoru úřadu nezaregistrovatelná nebo někdo i přes rešerši podal námitky, úřad vám to dá včas vědět a dá vám prostor k vyjádření.

Náš tým je vám k dispozici, pokud byste měli pochybnosti nebo si nebyli jistí, co máte odpovědět. Kontaktujte nás ↗

Co s ochrannou známkou poté, co je zaregistrována?

Proběhlo-li vše hladce, Vaše známka je na světě, bude platit 10 let a můžete ji prodlužovat donekonečna.

Jak teď ochrannou známku užívat? Měli byste ochrannou známku používat ideálně v podobě, v jaké je zaregistrovaná, a měli byste s tím začít dříve, než uplyne pět let od registrace.

Nezapomeňte na průběžnou realizaci svých nových produktů, které jste v době registrace teprve plánovali, aby vám známka platila pro celý seznam výrobků a služeb.

Zaregistrovaná známka sama o sobě ale ještě nepřináší žádnou ochranu.

Je na jejím vlastníkovi, aby aktivně sledoval, jestli si někdo nepřihlašuje stejnou či podobnou ochrannou známku. Jedině tak můžete včas cizí známku zablokovat (podat námitky, nebo o trochu později návrh na neplatnost ochranné známky).

Aktivní sledování je důležité, aby si spotřebitelé nepletli vaše výrobky a služby s těmi od konkurence, a konkurence nevyužívala vaší nepozornosti.

Jak toho docílit? Jednak je dobré sledovat průběžně trh a reklamu v daném oboru, v druhé řadě pak sledovat ochrannou známku pomocí specializovaného software.

Ten vám sám automaticky nahlásí, že byla přihlášena ochranná známka, která se nápadně podobá té vaší, ať už jde o slovo nebo obrázek. Kvalitní sledování ochranné známky ↗ (ale i ještě nezaregistrovaného označení) pro vás můžeme zajistit.

Pokud byste měli dotazy, připomínky, podněty nebo zájem o pomoc při registraci či sledování ochranných známek, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktujte nás