SEDLAKOVA LEGAL a média v roce 2022

Čas letí, co? Sotva jsme přivítali rok 2022, už se s ním loučíme. Konec roku bývá hektický, ale je to také skvělá příležitost ohlédnout se za vším, co se udělalo.

Právničina je specifická služba. Klient přijde s problémem který potřebuje vyřešit. Očekává jednoduché řešení. Ale za takovým řešením se skrývají hodiny rešerší, analýz a myšlenkových procesů. A v mnoha případech je chceme sdílet s ostatními. Protože sdílet získaný know-how je pro nás vlastní. Nejsme vědci. Interpetujeme zákon, který by měl znát každý.

Proto jsme v roce 2022 investovali hodně času do médií. Chtěli jsme se s vámi podělit o to, co se děje, co řešíme a jak to řešíme.  Zde je náš SEDLAKOVA LEGAL media rewind pro rok 2022.

Leden

V lednu jsme otevřeli hned několik témat, a některá z nich byla, přiznejme si, poměrně úsměvná.

Vážnější problematikou se zabýval David Šupej, který se pro Novinky.cz vyjádřil k využívání firemních platebních karet. Kontrolujete, jak zaměstnanci využívají firemní platební karty? Jak v článku uvedl: „Použije-li zaměstnanec firemní peníze bez schválení zaměstnavatele, jedná se o závažné porušení zákoníku práce. Takové jednání pak zaměstnavateli umožňuje, aby se zaměstnancem ukončil pracovní poměr bez jakékoli výpovědní lhůty, tedy okamžitě.“

Celý článek ↗

V lednu jsme se ale dostali také ke komentáři k rozhodnutí, jehož obsah nás baví dodnes. Česká pornofirma uspěla u Soudního dvora EU a Jiří Hradský komentoval možnost žádat náhradu škody v případě pomluvy na internetu.

A už jen samotný nadpis udělal z článku jeden z nejčtenějších na E15: Česká pornofirma uspěla u Soudního dvora EU. Má otevřené dveře k odškodnění ↗

Únor

Únor se nesl v tématu ochrany osobních údajů. V EU už nějakou dobu neexistuje tzv. privacy shield, který umožňoval předávání osobních údajů do USA. Ač se oba kontinenty chtějí domluvit na novém právním rámci (který už je na cestě), Mark Zuckerberg v únoru prohlásil, že plánuje vypnout Facebook a Instagram pro Evropany.

A přesně toto téma jsme komentovali pro portál Czech Crunch.

Celý článek ↗

Březen

Tento měsíc byl pro nás přelomový. Spustili jsme nový web. A zobrazili jste si ho více než 100 000x! Za to vám všem patří velké poděkování a jsme rádi, že se vám obsah líbí.

Protože naše marketingové oddělení bylo tou dobou velmi zaneprázdněno, bylo to poznat i na našich mediálních výstupech. Kolega Jiří Hradský alespoň pro Marketing & Média poskytl rozhovor, jaké to je dělat marketing v advokátní kanceláři. Článek vyšel pro předplatitele.

undefined

Duben

Válka na Ukrajině se dotkla i práva. V dubnu internetem proletělo deepfake video, na kterém Zelenskyj prohlašoval, ať vojáci složí zbraně. Pro CNN Prima News jsme se zabývali trestní odpovědnosti takových videí. Kolegyně Radka Špačková uvedla následující:

„Samotným vytvořením takového videa ještě nemusí nastat vznik trestní odpovědnosti. Pokud by však byla na videu znázorněna například dětská pornografie, tak již samotné držení může být považováno za trestné. Problém by však nastal, jakmile by se tvůrce rozhodl jím vytvořené video šířit. Tím by totiž osobě, která se na videu nachází, zasáhl do jejích práv na informační sebeurčení, nehledě na zásah do práv na ochranu osobnosti, pověsti a cti.“

Celý článek ↗

Květen

Rozjeli jsme na plno službu IP Scan ↗, kterou u nás zajišťuje Tereza Formanová ↗. Nevíte o co jde? Na EU úrovni byl vypsán grant, který umožňoval malým a středním podnikům získat peníze na kontrolu a ochranu svého duševního vlastnictví. Chtěli jsme, ať se možnost získat finance dostane k co největšímu počtu lidí. Jsme rádi, že na Seznam zprávách měli o téma zájem. 

undefined

Celý článek ↗

Červen

Společnosti, korporace a korporátní právníci moc dobře vědí. Červen je posledním měsícem pro schválení účetní závěrky ↗. Jak na to, co se stane, když to nestihnete, jaký to má vliv na výplaty na zisku? Přesně tyto témata jsme otevřeli například pro server Finance.cz nebo Investujeme.cz.

„Doporučujeme na tuto povinnost nezapomenout a účetní závěrku do sbírky listin založit. Rejstříkový soud může přistoupit k sankcím za nezveřejnění. V praxi rejstříkový soud nejprve vyzve k doplnění a určí lhůtu, ve které má společnost splnit povinnost. V případě, kdy by byla společnost nečinná, rejstříkový soud uplatní sankce (pokuta až do výše 100 000,- Kč, u dlouhodobé nečinnosti může rozhodnout o zrušení společnosti).

Celý článek ↗

Pokud potřebujete vyřešit schválení účetní závěrky, založení do sbírky listin v roce 2023 nebo třeba rozdělení zisku, neváhejte se obrátit na Michaelu Garajovou ↗.

Červenec

Vzpomínáte, jak Elon Musk prohlásil, že stahuje zaměstnance Twitteru z domovské kanceláře? Tuto zprávu zveřejnil letos v červnu. V červenci jsme pro Novinky.cz připravili prohlášení s ohledem na různé výhody. Ano, home office už není tak populární. Aktuálním hitem je neomezené volno. Jak to vidí zákoník práce?

undefined

Celý článek ↗

Srpen

Naše partnerská účetní kancelář TaxCounting ↗ se společně s Davidem Šupejem v srpnu zaměřila na novou zbraň Finančního úřadu - možnost získat kamerové záznamy, aby si zkontrolovali, zda sedí najeté kilometry. A na vše, co s tím souvisí, takže třeba i na vedení knihy jízd:

„Pokud je zaměstnanci uložena povinnost vést nějakým způsobem knihu jízd při užívání firemního vozidla (volba formy a způsobu je plně na zaměstnavateli) a zaměstnanec tuto povinnost nesplní, odpovídá za škodu, kterou tím způsobí zaměstnavateli.“

Celý článek ↗

Září

Vendor-lock. Jedno z několika témat, které jsme probírali společně s vydavatelstvím Economia na konferenci Digitální zdraví.

V návaznosti na tuto konferenci jsme se podíleli také na článku pro týdeník Ekonom ↗, ve kterém jsme shrnuli to nejdůležitější, jak se takovému vendor-locku vyhnout.

undefined

Na téma vendor-locku jsme si nachystali také vlastní článek ↗, který zpracoval náš kolega Pavel Čech ↗.

Kromě toho se nám v září podařilo poskytnout velký rozhovor pro portál iDNES. Jiří Hradský v rozsáhlém rozhovoru mluvil o tom, jak funguje ochrana osobních údajů u zaměstnavatelů.

Celý článek ↗

Říjen

Tento měsíc byl pro nás klidnější. Několikrát jsme v médiích otočili téma částečných úvazků a slevě na pojistném. Například pro Novinky.cz se David Šupej vyjádřil následovně: „Novela zavádí pětiprocentní slevu na pojistném, které odvádí zaměstnavatel. Nově tak bude zaměstnavatel místo 24,8 procenta z vyměřovacího základu zaměstnance odvádět pouze 19,8 procenta. Tato sleva bude ale uplatnitelná jen pro určité skupiny zaměstnanců,.

Celý článek ↗

Kolega Roman Tomek se v říjnu vyjádřil také k otáze prezidentských kampaní. Konkrétně k tomu, jak je možné, že exekutor může postihnout transparentní účet prezidentské kandidátky: "Jako takový tedy nemá žádnou speciální ochranu před exekucí a k postižení transparentního účtu, stejně jako jakéhokoliv jiného účtu, může dojít podle občanského soudního řádu."

Celý článek ↗

Listopad

E-commerce. Tímto jedním slovem by se dalo shrnout téma č. 1. A to jak pro nás, tak pro média. Chystaná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší změny v recenzích, slevách, reklamačních řádech, obchodních podmínkách.

Pro server iDNES poskytla Jana Sedláková rozsáhlý rozhovor, který si můžete přečíst zde ↗

undefined

Otázkám spojeným se změnami na e-shopech jsme věnovali i náš blog. 

V roce 2023 nás čeká velká novela zákona o ochraně spotřebitele a občanském zákoníku. Veškeré změny jsme shrnuli do těchto článků:

Prosinec

Aktuální měsíc nejsme moc mediálně aktivní. Protože chystáme něco opravdu velkého. V příštím roce se tak můžete těšit na velké změny.

Všem vám přejem do roku 2023 jen to nejlepší a děkujeme, že jste s námi!

undefined