Revize smluvní dokumentace

Často se na nás obrací klienti s tím, že jim byl předložen návrh smlouvy od druhé strany. V takovém případě provádíme její důkladnou revizi a upozorňujeme klienta i na všechna rizika a jejich možné důsledky v případě, že nejsou řešena. Zároveň však k revizím přistupujeme citlivě a posuzujeme i míru daného rizika, abychom od nákupu či prodeje neodradili. Na druhou stranu, pokud jsme přesvědčeni, že pro klienta není obchod dostatečně bezpečný a druhá strana na naše návrhy, které tuto bezpečnost zvýší nereaguje, klienta na tuto skutečnost vždy srozumitelně upozorníme, aby měl dostatek informací pro učinění kvalifikovaného rozhodnutí.

Kontaktujte nás ↗

Revize smluvní dokumentace
Popis

Smlouva

S revizí smluvní dokumentace vám moc rádi pomůžeme. V průběhu revizí samozřejmě komunikujeme s druhou stranou, abychom dosáhli výsledku, který bude přijatelný jak pro ni, tak pro vás a nesnažíme se realizaci obchodu brzdit formálními změnami dokumentace, které však na obsah smlouvy a její bezpečnost nemají vliv.

Když se rozhodnete pro revizi smluvní dokumentace:
  • Cena
  • Co za vás vyřešíme?
  • Co budeme potřebovat?
  • Co od nás dostanete?

Cena za revizi smluvní dokumentace

V případě revizí smluvní dokumentace stanovujeme vždy na základě hodinové sazby, jelikož je rozdíl mezi revizí krátké darovací smlouvy a kupní smlouvy na prodej kancelářské budovy.

Pevnou cenu za revizi Vám ale vždy řekneme před tím, než začneme s pracemi, vždy tedy budete vědět, na čem jste.

Smluvní dokumentace, které se nemusíte bát

Cílem je mít v závěru smlouvu, kterou jste si sice nenechali připravit Vy, ale nemusíte se bát ji podepsat. Vždy tedy upozorňujeme na rizika původního znění, která Vám posoudíme i dle jejich míry od těch nejzávažnějších, až po drobná.

Po zhodnocení rizik si s Vámi sedneme a probereme, která rizika jsou přijatelná a kde je třeba již provést úpravy. Nebojte se, rozhodnutí „nehodíme“ na vás, ale vždy vám dáme doporučení.

Následně smlouvu zasíláme zpět jejímu tvůrci (v revizích a s komentáři, abychom celý proces urychlili) a poté v součinnosti s vámi vyjednáváme co nejvýhodnější kompromis až do okamžiku, kdy je znění smlouvy schválené.

Hlavně smluvní dokumentaci, kterou chcete revidovat

Neobejdeme se bez smlouvy, kterou chcete revidovat. Pokud smlouva obsahuje přílohy, budeme od vás potřebovat i tyto. Hodně lidí si myslí, že v příloze je to, co není důležité, ale opak je často pravdou a revize smlouvy bez doložení příloh je velmi nebezpečná.

Budeme od vás také potřebovat vaše stanovisko k jednotlivým rizikům smlouvy, abychom ji mohli co nejlépe přizpůsobit Vašim očekáváním.

Bezpečí a jistotu

Revidovanou smlouvu, u které se nemusíte bát, že vám v budoucnu přinese více problémů než užitku. Nebojíme se vám ale také poradit, abyste smlouvu nepodepisovali v případě, že druhá strana nepřistoupí na revize, které eliminují ty nejpodstatnější rizika celého obchodu.

Pokud tedy budeme přesvědčení, že smlouva není dostatečně bezpečná, vždy se to od nás dozvíte.

Kontaktujte nás