Lukáš Slavník

Právo duševního vlastnictví Softwarové právo

Absolvoval jsem Právnickou fakultu UK v Praze, rok jsem strávil na University of Groningen v Nizozemí a v advokacii se pohybuji od roku 2015.

Největší zálibu mám v softwarovém právu, kterému se věnuji na plný úvazek. Tato oblast prochází rychlým vývojem, na který mnohdy nestíhá reagovat ani český zákonodárce. Některé smluvní typy tak již dlouhá léta čekají alespoň na základní zákonné ukotvení. O to podstatnější je správné nastavení práv a povinností přímo v dohodách, smlouvách či obchodních podmínkách.

EU naopak v oblasti IT výrazně zvýšila aktivitu a přichází s rozsáhlými příkazy, zákazy či omezeními, s jejichž implementací do běžného fungování businessu Vám rovněž rád pomohu.

Sídlím na pobočce v Praze a kromě online setkání se s Vámi rád uvidím i osobně!

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Softwarovému právu a právu IT, včetně úpravy a regulace EU
  • Přípravě smluv týkajících se vývoje, implementace a servisu software
  • Přípravě obchodních podmínek pro softwarové služby

Publikační činnost:

Hlavně jednoduše, srozumitelně a také funkčně.
Publikační činnost