Zástupce právnické osoby jako člena statutárního orgánu

Jak jsme Vás již informovali, od 1. 1. 2020 nás čeká vícero právních změn v důsledku novely zákona o obchodních korporacích. Jednou z těch zásadnějších změn je nová povinnost, která se týká výhradně kapitálových společností (s.r.o. a a.s.) a družstev. Je-li členem jejich statutárních orgánů (nebo jiných volených orgánů) jiná právnická osoba, musí tato právnická osoba udělit zmocnění zástupci, aby ji v orgánu zastupoval. Dále má pak povinnost tuto fyzickou osobu zapsat do obchodního rejstříku jako svého zástupce. Tato fyzická osoba musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu.

Udělit zmocnění a učinit zápis zástupce do rejstříku je nutné nejpozději do 3 měsíců od jmenování právnické osoby do funkce. Pokud již tuto právnickou osobu jmenovanou máte, pak do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 1. 4. 2020.

Pokud bude tento údaj chybět a nebude zapsán ve stanovené lhůtě, zanikne funkce právnické osoby automaticky ze zákona. Následně bude tato osoba z obchodního rejstříku vymazaná. Stejné důsledky se uplatní i v opačném případě. Dojde-li k zániku zmocnění zástupce, musí být nový zástupce zmocněn a zapsán do rejstříku ve lhůtě do 3 měsíců.

Rok 2021 je již za dveřmi, proto je nutné začít se na tuto změnu připravovat!

Potřebujete s tím poradit? Ozvěte se nám!