SLA (Service Level Agreement)

SLA - SEDLAKOVA LEGAL

SLA (neboli smlouva o úrovni poskytovaných služeb) se hodí každému, kdo nechce řešení potíží s rozsahem a fungováním služby ponechat náhodě. Často bývá součástí smlouvy o poskytování podpory a údržby a smlouvy o poskytování služeb, které pak tvoří jednu komplexní servisní smlouvu.

Ať už jste odběratel nebo dodavatel IT služeb, SLA byste měli požadovat vždy, pokud si chcete být jisti kvalitou poskytovaných služeb. SLA vám totiž garantuje určitou úroveň této služby, například garantovanou časovou dostupnost, cenu nebo výkonnost. S dobrým SLA si tak budete vždy jisti, jakou kvalitu má poskytovaná služba správně mít a jakým způsobem se bude řešit její nedodržení.

Cena: od 9.000 Kč + DPH

„Život je do značné míry otázkou očekávání“

Internetový e-shop podnikatele nefunguje. A i když se na chybovou hlášku dívají podnikatel i provozovatel webu ze stejné obrazovky, očekávání obou z nich je zásadě rozdílné. Zatímco podnikatel požaduje okamžité řešení a vyřešení výpadku, podle provozovatele webu se jedná o povolenou odstávku, která může trvat až tři dny. Která ze stran je v právu? Porušuje odstávka webu práva podnikatele? Nebo je k jejímu provedení provozovatel webu oprávněn?

Kéž by tak strany uzavřely SLA, které by jim na to dalo jednoznačnou odpověď…

Co smlouva řeší?

 • Jasný popis předmětu poskytovaných služeb 📋
 • Stanovení měřitelných vlastností a parametrů služeb 📊
 • Časový parametr služeb, například minimální doba roční dostupnosti ⏱️
 • Provozní doba služby, možnost provádění odstávek 🛑
 • Způsob měření výkonnosti služby 📐
 • Cenový model a platební podmínky 🏷️
 • Komunikace obou stran a způsob vznášení požadavků, například na opravu chyby ✉️
 • Bezpečnostní parametry 🛡️
 • Odpovědnost za vady a škodu 💔

Obsah smlouvy bude vždy nastaven dle požadavků klienta, typu spolupráce stran a míry důvěry mezi nimi. Na žádost klienta lze SLA připravit i jako součást servisní nebo jiné smlouvy, která bude navíc upravovat:

 • Kategorizaci incidentů, například podle jejich dopadu na fungování software ⚠️
 • Způsob řešení incidentů, možnost náhradního řešení problému 🛠️
 • Schvalování změn a proces jejich implementace ✅

Jak bude probíhat spolupráce?

SLA - průběh poskytování služeb

Co od vás budeme potřebovat?

 • Popis spolupráce s druhou smluvní stranou: vztah založený na již fungující spolupráci nebo jde o nového partnera?
 • Informaci o tom, jak má smlouva vypadat: tradiční jazyk nebo přátelský styl? Férové podmínky nebo žádný kompromis?
 • Informace o službě, které se SLA týká

Co od nás dostanete?

 • Přehlednou a jednoduše napsanou smlouvu, která reflektuje jedinečnost klienta i poskytovaných služeb
 • Nadhled do souvisejících právních otázek (GDPR, odpovědnost za obsah, autorská práva, daně) a možnost jejich konzultace 
 • Posouzení právních možností nastavení vašeho smluvního vztahu a výběr nejvhodnější varianty
 • Vysvětlení a tipy pro správné používání smlouvy do budoucna
 • Spolehlivého parťáka pro vyjednávání s druhou stranou

Kdo má SLA u nás na starost?

Domluvit si s Pavlem schůzku přes Calendly.

Začněme spolupracovat ještě dnes

Kontaktujte nás