Média a SEDLAKOVA LEGAL

Roman Tomek 18.12.2020

Média jsou pro SEDLAKOVA LEGAL kámoši. Proto jsme se v průběhu celého roku vyjadřovali do různých televizí a článků. A že toho bylo!

„Je konec března, neděle, 10:00. Volá kolegyně, že by z TV Prima potřebovali dostat před kameru někoho, kdo by se vyjádřil k nouzovému stavu. Říkám si, že není problém, že bude dost času se na vše připravit, načež volám redaktorovi, abychom se domluvili, kdy bude natáčení. Když se dozvídám, že je potřeba vše natočit nejpozději ve 13:00, prvotní nadšení střídá zděšení… Nakonec vše dobře dopadlo, ale v roce 2020 jsme takových situací zažili v kanceláři hned několik.“

Rok 2020 by se dal nazvat rokem pandemie COVID-19. Pro naši kancelář šlo ale také o rok, kdy jsme naplno, s vervou nám vlastní, vstoupili do mediálního světa. Velká část našich výstupů samozřejmě s pandemií souvisela, aby také ne, když šlo o téma, kterého byla média plná. Měli jsme však také možnost vyjádřit se k jiným právním otázkám. V rámci tohoto článku jsme se rozhodli udělat průřez několika našimi vystoupeními v médiích, která považujeme za zajímavá. I pro nás jde o hezkou rekapitulaci uplynulého roku.

Obecně k nouzovému stavu

Když byl v březnu 2020 vyhlášen nouzový stav pro území celé republiky, šlo o situaci, která byla pro většinu obyvatel zcela nová. Byla nová i pro většinu právníků, vždyť poslední nouzové stavy se vyhlašovaly například pro povodně, a to vždy jen na lokální úrovni. Poptávka po informacích, které s nouzovým stavem souvisely, byla obrovská.

Vlnu mediálních vyjádření spustila kolegyně Michaela Garajová, která se písemně vyjádřila do Velkých zpráv v TV prima již 13. 3. 2020, a to k otázce vyhlášení nouzového stavu a náhradám škod. Na její psané vyjádření o 2 dny později navázal Roman Tomek, který se již vyjadřoval na kameru, a to k možnostem vlády za nouzového stavu.

Jelikož pandemie způsobila řadě lidí nemalé finanční problémy, velkým tématem byla náhrada škody vůči státu. K této otázce jsme se vyjádřili například pro Seznam zprávy. S ohledem na finanční problémy řada osob řešila i dluhové problémy a následné exekuce či insolvence. K dluhovým problémům jsme se obsáhle vyjádřili pro Českou televizi, začátek vstupu v čase 51:40.

 

Média SEDLAKOVA LEGAL
Seznam zprávy

Koronavirus se dotkl též otázky osobních údajů, zejména pokud se to týkalo trasování či zpracování lokalizačních údajů z mobilních telefonů. K této problematice se vyjádřil Jiří Hradský pro server iDnes.

V neposlední řadě se řešily též otázky spojené s trestnými činy či přestupky. Tuto problematiku jsme okomentovali například pro Českou televizi, začátek vstupu v čase 52:00. S trestním právem však souvisí též narušování on-line výuky na školách, což byl další "produkt" doby koronavirové. K "výukovým trollům" jsme se vyjádřili pro časopis Řízení školy, část převzal i server iDnes.

 

Server iDnes

Dopad koronaviru na nájemní vztahy

Velkou otázkou, kterou v době koronaviru řešili podnikatelé i nepodnikatelné, byly problémy s hrazením nájemného. Zpomalení či zastavení toku financí se totiž zásadně dotklo právě hrazení pravidelných plateb, přičemž platby nájemného byly nejzásadnější.

Na dotazy spojené s nájemným jsme odpovídali například v rámci televizní poradny České televize, kde jsme odpověděli na ty nejpalčivější otázky, které v dané době trápily velkou část populace.

 

média SEDLAKOVA LEGAL
Michaela Garajová o problémech s placením nájemného

Ke specifickým otázkám spojeným s ochranou nájemce před ukončením nájemního vztahu se vyjadřovala kolegyně Tereza Drastichová, která přispěla svým odborným stanoviskem do deníku e15 a na několik základních otázek odpověděla též pro server hypoindex.

Programy podpory

Světlem na konci tunelu byly v době pandemie rozličné programy podpory. Tyto měly zmírnit dopad opatření vlády zejména na podnikatele.

K problematice programů pomoci pro OSVČ jsme se opět vyjádřili pro poradnu České televize, pro kterou jsme na ploše necelých 7 minut zodpověděli základní otázky s podporou související. V České televizi k této otázce vystoupil 5. dubna též David Šupej, začátek vstupu v čase 28:00.

 

média SEDLAKOVA LEGAL
David Šupej pro Českou televizi

Z velké části se otázkám spojeným s podporou věnovala i partnerka kanceláře, Jana Sedláková, která na ně odpovídala v rámci webináře pořádaného týdeníkem Ekonom. Odpověď na několik vybraných otázek v textové podobě lze nalézt i zde.

Objevovaly se však i případy, kdy někteří příjemci podpory tuto zneužívali. Je pravdou, že mnohdy to nebyl úmysl a zneužití pramenilo z neznalosti podmínek či jejich nesrozumitelnosti. Ať už byl ale důvod jakýkoli, za tato zneužití hrozily sankce. Proto jsme se vyjádřili i k tomuto tématu, a to pro Seznam zprávy.

Zrušené dovolené

Jak plyne z řádků napsaných výše, pandemie způsobila obrovské množství problémů řadě lidí. Nelze se tedy divit, že se většina z nás těšila na zaslouženou dovolenou. Tyto plány však zmařilo uzavření hranic, ale i situace v cílových destinacích. Docházelo tedy k hromadnému rušení zájezdů a lidé museli místo odpočinku řešit další problémy.

Velkým tématem se v této oblasti stal takzvaný Lex voucher, který měl problémy se zrušenými zájezdy řešit. Mnohdy však vyvolal jen další problémy a řada lidí ani do dnešních dnů nemá své finanční prostředky zpět. K Lex voucher jsme se vyjadřovali několikrát, namátkově lze uvést například vyjádření pro Lidové noviny či pro Aktuálně.cz.

Na obecnější dotazy ohledně zrušených zájezdů jsme měli možnost odpovědět též v pořadu Dobré ráno na České televizi. Jana Sedláková odpovídala jak na dotazy moderátorů v živém vysílání, tak na dotazy od diváků v chatu.

 

Jana Sedláková v pořadu Dobré ráno

Homeoffice a další pracovněprávní otázky

Jedno z nejvíce používaných slov bylo v roce 2020 určitě slovo homeoffice. Institut, který na naše pracoviště pronikal postupně a jen velmi pomalu se rázem stal pro řadu zaměstnavatelů jediným způsobem, jak zachovat svou ekonomickou činnost.

K otázkám spojeným s homeoffice se opakovaně vyjadřoval kolega David Šupej. Rozhovor, který se tématu věnoval komplexně, poskytl například pro server iDnes a vyjádřil se též pro server e15.

Velkým tématem z pohledu pracovního práva bylo též ošetřovné. K tomuto se kolega vyjádřil živě na kameru pro Českou televizi, začátek jeho vystoupení je v čase 10:50.

Nejen koronavirem byla média živa

Ač pandemie koronaviru plnila většinu stránek novin a velkou část vysílacího času televizí, řešily se i jiné právní otázky. I k těmto jsme se měli možnost v průběhu roku vyjádřit.

Velkým tématem byl a stále je nový stavební zákon. K jeho návrhu jsme se již v průběhu srpna vyjádřili pro archiweb.

Velkou změnou pro spoluvlastníky nemovitostí bylo zrušení předkupního práva. Jelikož zejména v případě bytových domů šlo o zcela zásadní změnu, vyjádřili jsme se k tomuto tématu několikrát. V písemné podobě jsme přispěli zejména pro server e15 a pro kurzy.cz. Vyjádřili jsme se ale též pro kameru České televize.

 

Jiří Hradský o zrušení předkupního práva

A jelikož mezi naše hlavní zaměření patří právo nemovitostí, nemohli jsme bez vyjádření ponechat ani otázku zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Stanovisko jsme poskytli Lidovým novinám v průběhu května.

Závěrem

S jistou mírou nadsázky se dá říci, že jsme se v roce 2020 stali mediálními hvězdami. Za možnost se v médiích objevit jsme byli velmi vděční a věříme, že v nich budeme ve stejném, nebo i větším rozsahu, vystupovat i v příštím roce. Nezbývá však než doufat, že témata, ke kterým se budeme vyjadřovat, budou v příštím roce veselejší!