Smlouva s agenturou práce o dočasném přidělování zaměstnanců

Agenturní zaměstnávání je právním vztahem, který je poměrně specifický. Vzniká mezi třemi stranami, a to zaměstnancem (agentury práce), agenturou práce a zaměstnavatele. Agenturní zaměstnávání má však poměrně specifické podmínky, přičemž pro činnost agentury je potřeba mít speciální povolení. Dále zákoník práce nastavuje další pravidla a specifika toho, jak může být zaměstnanec přidělen. Nechcete pracovní smlouvu ↗ a máte zájem o to, aby k vám byli dočasně přidělení zaměstnanci prostřednictvím agentury práce? Takt to jste tady správně.

Kontaktujte nás ↗

Agenturní zaměstnávání
Popis
 • Základní informace
 • Co smlouva řeší?
 • Co budeme potřebovat?
 • Co od nás dostanete?

Smlouva vyřeší nedostatek "kmenových" zaměstnanců

Bez smlouvy s agenturou práce se neobejdete, pokud chcete, aby k vám její zaměstnanci byli dočasně přiděleni k výkonu práce. Využití agenturních zaměstnanců je způsob, jakým lze řešit nedostatek vlastních („kmenových“) zaměstnanců.

Zpravidla je s agenturou uzavřena rámcová smlouva, která obsahuje všechna základní pravidla, a přidělení konkrétního zaměstnance je realizováno prostřednictvím samostatné dohody.

Cena: od 14 000 Kč + DPH.

Co smlouva řeší?

Smlouva nastavuje pravidla spolupráce s agenturou práce, včetně:

 • toho, jakým způsobem se budou objednávat zaměstnanci k přidělení,
 • zajištění dohledu nad přidělenými zaměstnanci,
 • způsobu placení odměny agentuře,
 • otázku BOZP přidělených zaměstnanců nebo způsob ukončení spolupráce.

Součástí smluvní dokumentace je i vzor objednávky na přidělení zaměstnance a vzor samostatné dohody o dočasném přidělení konkrétního zaměstnance.

Co budeme potřebovat?

Popis podmínek, za kterých by měla fungovat spolupráce s agenturou:

 • jak dlouhá má být spolupráce s agenturou,
 • jak budou nastaveny podmínky odměňování pro agenturu,
 • jak bude fungovat vzájemná komunikace ohledně objednávání a přidělování zaměstnanců,
 • jak flexibilní a rychlá by měla agentura být při shánění a zaměstnanců apod.

Co od nás dostanete?

 • Rámcovou smlouvu o dočasném přidělování zaměstnanců (k nastavení vztahu s agenturou).
 • Vzor objednávky (k zadání poptávky po přidělení zaměstnanců).
 • Vzor dílčí dohody o dočasném přidělení zaměstnance (slouží k nastavení podmínek při přidělení konkrétního agenturního zaměstnance).
Kontaktujte nás

Nachystáme vám smlouvu s agenturou práce o dočasném přidělování zaměstnanců

Napište nám →

Další služby, které poskytujeme →