Trestní právo

Budeme vás zastupovat v trestním řízení, ať už jste na straně obviněného, nebo poškozeného.

Kontaktujte nás ↗

Pracovní smlouva
Popis

Proč v oblasti trestního práva zvolit právě nás?

Trestní stíhání je pro klienta stresující proces a jakákoli chyba advokáta znamená nejen ztrátu případu, ale také riziko nespravedlivého odsouzení. Nic takového však nepřipustíme, neboť vás profesionálně zastoupíme ve všech fázích řízení, od podání vysvětlení policejnímu orgánu až po případné dovolací řízení před Nejvyšším soudem ČR. Jste-li poškozeným, uděláme vše pro to, aby vám byla újma způsobená trestným činem plně nahrazena.

Jak postupujeme
  • Analýza
  • Vysvětlení a výslechy
  • Vyjednávání se státním zástupcem
  • Obhajoba
  • Zmírnění
  • Poškozená strana

Analýza vašeho případu

V první fázi provedeme důkladnou analýzu vašeho případu, prozkoumáme důkazy a nastíníme vám pravděpodobný průběh trestního řízení.

Právní pomoc při podávání vysvětlení a během výslechu na policii

Vysvětlení nebo výslech u orgánu činného v trestním řízení nemusí nutně skončit obžalobou. Poskytneme vám potřebné informace o tom, jak podání vysvětlení či výslech probíhá, ale hlavně u toho budeme s Vámi. 

Vyjednávání o možnosti odklonů

Pokud se dopustíte trestného činu a rozhodnete se například nahradit škodu, pomůžeme vám vyjednat vhodné podmínky dohody se státním zástupcem, která zpravidla vede k mírnějšímu trestu.

Obhajoba během řízení před soudem

Pokud Váš případ nezastavíme již v přípravném řízení a dostane se až k soudu, bude zapotřebí věcná obhajoba. Precizní argumentaci máme v malíčku, tudíž polovina úspěchu je zaručena. Současně dohlédneme na to, aby byly dodrženy veškeré zásady trestního řízení, a tudíž došlo ke spravedlivému procesu.

 

Zmírnění následků trestu

V případě Vašeho pravomocného odsouzení uděláme vše pro to, abychom minimalizovali alespoň negativní důsledky trestu. Připravíme tedy například žádost o prominutí trestu nebo žádost o přerušení výkonu trestu.

Zastupování poškozeného

V průběhu adhezního řízení uděláme vše pro to, aby byla poškozenému způsobená újma na zdraví či škoda na majetku nahrazena v maximální možné míře.

Kontaktujte nás

Potřebujete pomoct v oblasti trestního práva?

Napište nám →