Zdravotnické právo

Právo ve zdravotnictví je o průniku mnoha oborů, nejen práva a medicíny, ale  také etiky nebo technologií. Ať už poskytujete ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, musíte mít správná povolení, dobře nastavenou smluvní a další dokumentaci. My jsme tady od toho, abychom vám pomohli udělat z předpisů o poskytování zdravotních služeb konkurenční výhodu. Máme zkušenosti se spory o nemajetkovou újmu, umíme správně nastavit vztahy s pacienty, vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb nebo vztahy s pojišťovnami. Ať už provozujete soukromou lékařskou praxi nebo nemocnici, náš tým na zdravotnické právo má potřebné zkušenosti.

Kontaktujte nás ↗

Zdravotnické právo
Co můžeme nabídnout

Nákup, převod a založení ordinace (lékařské praxe)

Zakládáte zubní ordinaci, začínáte poskytovat služby praktického lékaře nebo si chcete otevřít specializovanou ordinaci? Víte, co je pro založení potřeba, ale ztrácíte se v množství dokumentů? Nebo chcete od někoho koupit už existující ordinaci a tápete, kde začít? Náš tým na zdravotnické právo má za sebou mnoho převodů, nákupů a založených ordinací a umíme tak zajistit hladký průběh od samého začátku až do úspěšného konce i pro vás.

Detail -->

Pronájem, prodej a zrušení ordinace (lékařské praxe)

Rozhodli jste se svou ordinaci předat nové generaci? Nebo hledáte někoho, kdo vám pomůže s nastavením ideálních podmínek pro pronájem ordinace, zatímco budete věnovat svůj čas rodině? Ať už jde o jakékoli zdravotnické zařízení, víme, jak správně zachovat jeho další provoz. Moc dobře totiž víme, že vybudovat fungující ordinaci není žádný med a velice rádi vám pomůžeme předat vše tak, aby vaše zařízení fungovalo i nadále, v rukou nových lékařů.

Detail -->

Správné vedení zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace je nedílnou a velmi důležitou součástí každého zdravotnického zařízení. Obsah upravuje vyhláška o zdravotnické dokumentaci, kde je upraven také rozsah vedení takové dokumentace, její náležitosti a pravidla. Ať už jste praktičtí lékaři, zubaři, plastičtí chirurgové nebo máte jakoukoli jinou specializaci, musíte správně vést zdravotnickou dokumentaci, která je nejen pro nás právníky klíčovou oblastí  vaší ordinace. 

Detail -->

Spory ve zdravotnictví

Žádný lékař se do této situace nechce dostat. Jedná se však o poměrně častý jev při provozu lékařské praxe. Víte, jak postupovat, pokud dojde ke stížnosti nebo dokonce k žalobě? Máme letité zkušenosti se spory v oblasti zdravotnictví, a to jak s tuzemskými, tak zahraničními.

Detail -->

Školení a přednášky v oblasti zdravotnického práva

Díky mnohaleté praxi v oblasti zdravotnického práva jsme seznámeni s otázkami, které doprovázejí provoz zdravotnického zařízení, máme praktické zkušenosti s tím, jaké odpovědi potřebují řídící pracovníci a jaké oblasti potřebují znát zaměstnanci. 

Zaškolíme odpovědné pracovníky v odborných otázkách jako právní pojetí urgentních stavů nebo širších postupů lege artis, ale i provozních záležitostech jako je pracovní právo, správné vedení zdravotnické dokumentace, jak správně zacházet s pacientskými daty a údaji, ve správné komunikaci s pacientem i v novinkách, které se vyskytnou v oblasti zdravotnictví. Připravíme vám školení či přednášku na míru.

Napište nám -->

Kontaktujte nás