Tomáš Crhonek

Občanské právo Softwarové právo

Právní profese byla vždy mým snem. Právo nás obklopuje každý den a vyznat se v tomto světě neznamená výhodu pouze pro mě, ale i možnost, že budu moct díky svým znalostem pomáhat ostatním. Studovat tento obor a získat potřebné teoretické znalosti je jen jedna část úspěchu. Druhou a podle mě důležitější částí je kvalitní praxe. Té se mi dostává právě v SEDLAKOVA LEGAL. Pracuji zde s profesionály ve svém oboru a s jejich pomocí vím, že se moje profesní dráha ubírá správným směrem. V kanceláři nedělám jen běžné administrativní práce, jak by si mohl někdo o pozici právního praktikanta myslet, ale mou pracovní náplní jsou především rozmanité úkoly, které mi dávají široký právní rozhled.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Nemovitosti
  • Softwarové právo
Upevni svého ducha, zatvrď svou vůli, abys šel směle do boje!