Marcela Danková

Občanské právo Ochrana osobních údajů

V právu samotném mě nejvíce fascinuje jeho neustálý vývoj a dynamika. Je to obor, který se nepřetržitě přizpůsobuje společenským a technologickým změnám, to podle mého názoru činí právo stále zajímavým a aktuálním tématem. Tyto faktory jsou také důvody, proč mám radost, že jsem součástí SEDLAKOVA LEGAL, advokátní kanceláře, která rychle a flexibilně reaguje na nové trendy a pokroky.

Čemu se v rámci kanceláře věnuji:

  • Ochrana osobních údajů
  • Občanské právo
Sebedůvěra je vždy prvním krokem k úspěchu.