Založení nebo prodej zařízení poskytujícího sociální služby

Při zakládání většiny společností jde o přímočarý proces, ale u zařízení poskytujícího sociální služby je třeba počítat s tím, že musíte řešit plno dalších komplikací, kterými může být třeba složitá kolaudace prostor, zařízení smluv s pojišťovnami, odpovídající nastavení vnitropodnikové dokumentace, problémy s hasiči a mnoho dalšího. Nejsme v tom žádní nováčci a tak vám dokážeme nabídnout komplexní službu a postaráme se o všechny nezbytné kroky od A do Z.

Kontaktujte nás ↗

Popis
Založení nebo prodej zařízení poskytujícího sociální služby s námi
  • Základní informace
  • Co potřebujeme?
  • Co dostanete a co to bude stát?

Základní informace

Pomůžeme vám projít si celým procesem, ať už při založení nebo prodeji zařízení a budeme vám stát po boku při vyřizování všech potřebných oprávnění a povolení. Připravíme potřebnou dokumentaci pro jednotlivá jednání a pokud to bude třeba, zůstaneme s vámi i ve chvíli, kdy zahájíte případné jednání o uzavření smluv s pojišťovnami (samozřejmě ne tam, kde mají kontraktační povinnost).

Postaráme se o to, aby vaše nové zařízení splňovalo všechny personální, právní a další požadavky. A pokud jde o prodej nebo koupi, postaráme se o to, aby vše proběhlo hladce a s co nejmenší zátěží a rizikem.

Co potřebujeme?

Abychom vám mohli pomoci od starostí s prodejem nebo založením vašeho zařízení, můžeme se domluvit i tak, že od vás dostaneme pro tyto účely podepsanou plnou moc. Ta nám poslouží při jednání s úřady, notáři a dalšími orgány tak, abyste se nemuseli složitou byrokracií prohrabovat. A nemusíte se bát, tam kde to půjde, můžeme věci řešit i zcela digitálně.

Při založení nás bude zajímat zejména vaše představa o tom, jak má vaše nové zařízení fungovat, co budou hlavní poskytované služby, kolik budete mít klientů a co bude hlavním předmětem vykazování. Poté s vámi probereme nutná povolení a oprávnění a společně vytvoříme souhrn všech požadavků, které budete muset splňovat a co je pro ně typicky třeba zajistit na vaší straně.

Pokud se spolu pustíme do nákupu nebo prodeje, pak budeme hlídat to, jaké budou podmínky prodeje. Postaráme se, aby platba neskončila někde ve hvězdách a také se postaráme o to, aby správně přešla všechna povolení a odpovědnost.

 

Co dostanete a co to bude stát?

  • zajistíme vše potřebné u notáře,
  • vykomunikujeme vše s pojišťovnami a dalšími orgány,
  • zastoupíme vás při jednáních,
  • zkontrolujeme nebo dodáme veškerou dokumentaci
  • pokud to bude třeba, zajistíme také všechna nezbytná oznámení a dodáme podklady krajskému úřadu i hasičům.


Vy se tak můžete zaměřit na to důležité, vaše klienty a jejich informování, vyjednání těch nejlepších podmínek pro prodej apod.

Cena: od 50 000 Kč + DPH

Kontaktujte nás